Najnovije vesti

KAČAVENDA AGENT UDBE: Vladika ucenjen pa postao špijun!

Vladika Vasilije saradnik tajne službe

KAČAVENDA AGENT UDBE: Vladika ucenjen pa postao špijun!

Društvo - 18:58h
Angažovan je 1960. godine na osnovu kompromitujućeg materijala protiv njega kojim je Udba raspolagala... U dosijeu se navodi da je bio pouzdan saradnik

Vladika tajni agent!Vladika Vasilije (Ljubomira) Kačavenda bio je saradnik Udbe! Angažovan je 1960. godine na osnovu kompromitujućeg materijala protiv njega kojim je Udba raspolagala... U dosijeu se navodi da je Kačavenda bio pouzdan saradnik usmeren na problem pravoslavnog klera. Na vezi ga je držao rukovodilac Centra SDB-a Jovan Šikanić, a konspirativno ime bilo mu je Pablo!Kako prenose bosanski mediji, bez obzira na saradnički status Kačavende, Udba je 1981. godine angažovala sveštenika SPC iz Bijele u opštini Brčko Nenić Milivoja sa zadatkom da prati i prijavljuje sve što radi Vasilije Kačavenda."Sa Nenićem su prvi kontakti uspostavljeni 1981. godine, kojom prilikom nam je preneo podatke o eksponiranju pojedinih lica sa pozicija srpskog nacionalizma i izrazio spremnost da se dalje angažuje na zadacima SDB-a, te je u daljem radu angažovan na praćenje delatnosti Kačavenda Vasilija i Maksimović Slavka. S obzirom na to da je Službi ustupio više korisnih operativnih podataka o delatnosti navedenih lica, 1984. godine registrovan je kao saradnik Službe pod pseudonimom Podgora", navodi se u Nenićevom dosjeu.

Bio je zadužen da Udbu informiše o ponašanju Kačavende i Maksimoviće, te sveštenika SPC Save Jovića i Dragana Kainovića na crkvenim manifestacijama. Saradnju sa Nenićem Udba je prekinula 16. oktobra 1990. godine jer je iz obrade brisan Slavko Maksimović, kao i zbog toga što su njegove pozicije kod Kačavende oslabile. Kako se navodi u dosijeu, za vreme saradnje Neniću nisu činjeni nikakvi značajni ustupci od strane Službe, niti je materijalno nagrađivan.

"Predlažemo da se Nenić briše iz evidencije saradnika Službe, u kojoj je vođen pod pseudonimom Podgora, a da se njegov dosije uputi u Upravu za analitičko-informativne poslove i dokumentaciju SDB-a i razvoj informacionog sistema radi uništenja", navodi se u predlogu za prestanak statusa saradnika sveštenika Nenića, na koji je saglasnost dao podsekretar SDB-a Sredoje Nović, a odobrio sekretar RSUP-a BiH Muhamed Bešić. Za praćenje srpskog nacionalizma u istupima Vasilija Kačavende bio je angažovan i sveštenik SPC iz Dubnice Stevan (Novaka) Gačić.

Gačić čije konspirativno ime je bilo Konstantin za saradnika Udbe angažovan je 12. jula 1978. godine, a u dosijeu stoji da je bio veoma pouzdan. Mitar (Dimitrija) Krsmanović sveštenik SPC iz Fakovića kod Bratunca od početka 1988. godine, takođe, je pratio neprijateljsku delatnost vladike Vasilija. U novembru iste godine registrovan je kao operativna veza Udbe pod pseudonimom Dečani. Krsmanović je Udbu informisao "o Kačavendinim incijativama na obnovi rada Bogomoljačkog pokreta Zvorničko-tuzlanske eparhije i formiranju metoha manastira Hilandar u Sasama kod Srebrenice".

On je prenosio i komentare koje je iznosio Kačavenda, kao i dostavljao materijale koje je vladika distribuisao sveštenicima."Iz kontakata sa Krsmanovićem napisane su četiri depeše i šest službenih beleški koje se odnose na delatnost Kačavende Vasilija", navodi se u negovom dosijeu. Udba je saradnju sa Krsmanovićem prekinula 21. decembra 1989. godine jer se sukobio sa "širom društvenom zajednicom u Fakovićima" i "sve češće se odaje prekomjernom konzumiraju alkohola".Još sedam sveštenika SPC u mestima koja je pokrivao Centar SDB-a Tuzla bili su saradnici ili informatori Udbe. Jedan od njih je izneo da su Srbi pod stalnim pritiscima od strane Muslimana, pri čemu se poverio da je u bliskoj vezi sa Vukom Draškovićem, sa kim je, kako kaže, razgovarao o tome kako će Srbi zbog toga silom srušiti tiraniju i izboriti se za svoju državu", navodi se u obrazloženju za angažovanje Gatarevića kao operativne veze Udbe.

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
 
track