Najnovije vesti

NEPOTREBAN TROŠAK ILI ULAGANJE U BUDUĆNOST? Da li je privatna srednja škola pravi izbor?
Foto: Promo

Izbor srednje škole

NEPOTREBAN TROŠAK ILI ULAGANJE U BUDUĆNOST? Da li je privatna srednja škola pravi izbor?

Edukacija

Pitanje obrazovanja dece je jedno od najvažnijih pitanja koje roditelj sebi postavlja. Voleli biste da se vaše dete obrazuje u sredini koja je bezbedna i koja pruža mogućnost za razvijanje talenata, ali niste sigurni da je privatna gimnazija pravi izbor za vašu porodicu?

 

Od trenutka kad se pojavilo privatno obrazovanje počela je da se javlja dilema da li se treba opredeliti za državnu ili za privatnu školu. Da li ima smisla snositi troškove privatnog školovanja ukoliko to neće doneti direktnu korist vašem detetu? Iako je istina da mnoge državne škole pružaju odlično srednjoškolsko obrazovanje a da su pri tome besplatne, prednosti privatnog obrazovanja zaista mogu biti tolike da shvatite da ste, kada izvagate koristi i nedostatke, ipak spremni da za svoje dete odaberete privatnu školu.

 

Učenici koji pohađaju privatne škole često se susreću s većim akademskim izazovima, izloženi su jasnijim sistemima vrednosti, imaju lakši pristup profesorima i osećaju se bezbednije.

 

foto: Promo

Visoki standardi

 

Još pre 15 godina Američki nacionalni centar za edukaciju zvanično je potvrdio da privatne škole u Sjedinjenim Američkim Državama imaju veće zahteve nego državne i da đaci u privatnim školama više vremena provode u učenju nego njihovi vršnjaci koji pohađaju državne škole.

 

Kod nas se stanje iz godine u godinu znatno menja, mnoge predrasude su prevaziđene i sve se više veruje standardima privatnog obrazovanja. Privatne škole često su rigoroznije od državnih, a učenici koji ih pohađaju moraju da poštuju više kriterijume kako bi pratili prosek razreda.

 

Od učenika privatnih srednjih škola više se očekuje kada je u pitanju kvalitet rada, intenzitet praćenja nastavnih predmeta i kurseva, kao i specijalnih predmeta, poput onih umetničkih i kreativnih. Naime, ono što bi u državnim školama bile vanškolske aktivnosti, u privatnim su najčešće redovni predmeti – obavezni za sticanje diplome i vrlo su ozbiljno tretirani.

 

foto: Promo

Odnos učenika i profesora

 

Privatne škole najčešće imaju manje učenika u razredu nego državne.

 

Stručnjaci u oblasti obrazovanja davno su ustanovili da su manje grupe učenika mnogo efikasnije nego razredi u kojima je 30 ili 40 učenika. U manjim grupama učenici imaju više prilika da razgovaraju sa predavačima i da formiraju kvalitetnije odnose sa njima. Uz efikasnu pomoć pri učenju, brže se rešavaju konkretni problemi i samim tim se brže napreduje.

 

Manji razredi dozvoljavaju nastavnicima da bolje upoznaju slabosti i prednosti svakog učenika ponaosob, da pažnju usmere na one koji su na bilo koji način problematični, kao i da se posebno posvete onima koji su posebno motivisani ili nadareni.

 

Više je i mogućnosti da se individualci obraćaju grupi, da javno govore i da iznose svoje mišljenje naglas. Sve to čini da se đaci osećaju slobodnije, sigurnije u sebe i da sa više entuzijazma pristupaju učenju.

 

Kreativnost

 

Iako privatne škole imaju obavezu da pripreme učenike za dalje školovanje i usade im znanja koja se stiču i u državnim školama, one mogu da unose i različite elemente u svoj nastavni program. Zato uglavnom razvijaju programe koji podstiču kreativnost u znatno većoj meri nego što to čine državne škole. Učenicima se pruža prilika da otkriju i razviju svoje talente, bilo da se radi o umetnosti, sportu ili nauci.

 

Bolji uslovi

 

Novac koji ćete vi i drugi roditelji dati za školovanje dece privatne škole će uložiti u razvijanje specijalnih programa koje deca ne bi imala priliku da prate u državnim školama.

 

Privatna škola može da omogući svojim učenicima i ekskurzije sa obrazovnim aktivnostima. Ovakva putovanja pomažu deci ne samo da sa više razumevanja dožive gradivo, već i da se osamostale i zbliže sa ostalim učenicima. Škola će moći da obezbedi i sredstva za različite učeničke klubove i sekcije, kao i odlično opremljene učionice u kojima se uz pomoć savremene tehnologije bave naukom, umetnošću i bilo kojim vidom kreativnog rada.

 

Sve ove dodatne aktivnosti mnogo znače ne samo za izgradnju ličnosti vašeg deteta, već utiču i na to da se, posle srednje škole, dete lakše upiše na fakultet u inostranstvu.

 

foto: Promo

Fakultet

 

Privatne škole usmeravaju svoje učenike na dalje školovanje i aktivno ih pripremaju za studije.

Istraživanja u svetu pokazuju da je procenat učenika koji nakon srednje škole steknu fakultetsku diplomu veći u privatnim srednjim školama nego u državnim.

 

Privatne škole ohrabruju učenike da učestvuju u aktivnostima koje će im olakšati studiranje na konkretnim, željenim fakultetima; direktno ih upućuju tokom školovanja na ono što će im se tražiti pri upisu na željeni fakultet, a informacijie o fakultetima su im detaljnije i pažljivije plasirane nego što je to slučaj u državnim srednjim školama.

 

Takođe, važan je i podatak da privatne škole učenicima pružaju odlične reference za upis na fakultete u inostranstvu, te bi roditelji koji žele da im se deca školuju van zemlje posebno trebalo da razmotre mogućnosti da decu upišu u dobru privatnu školu.

 

Disciplina i bezbednost

 

Osim činjenice da je profesorima lakše da kontrolišu rad razreda sa manjim brojem učenika, privatne škole i u drugim aspektima pružaju vašoj deci više discipline i bezbednosti.

 

Čak i ukoliko dete nema problema sa poštovanjem autoriteta i školskih pravila, tokom srednjoškolskog obrazovanja mnogo je prepreka na koje će naići i koje bi mogle da utiču na njegovo vladanje u učionici i van nje.

 

Odnosi među decom su komplikovani i često dovode do bezbednosnih problema. Insistiranje na disciplini i detaljnija kontrola učeničkog ponašanja u privatnim školama jeste nešto što će se apsolutno svakom roditelju dopasti.

 

Stvar je u tome da se deca uče pre svega samokontroli – tome da su odgovorni i zreli mladi ljudi koji moraju da budu svesni sopstvenih postupaka. Školska disciplina direktno utiče na akademski uspeh i zato se u privatnim školama svi problemi koji se tiču discipline rešavaju odmah i trajno i svedeni su na minimum.

 

Zajedništvo

 

Kada se odlučite da dete upišete u privatnu školu, vaša porodica postaje član jedne kompaktne zajednice koju čine sve porodice koje su se odlučile na isti korak.

 

Roditelji aktivno učestvuju u različitim školskim aktivnostima i potpuno su uključeni u tok obrazovanja svoje dece. Osim toga, oni između sebe dele utiske i mišljenja, u kontaktu su sa profesorima i osobljem škole.

 

I đaci imaju koristi od ove povezanosti, jer im se stvara osećaj pripadnosti i ponosa na sopstveno okruženje. I posle završetka škole veza među učenicima jedne privatne škole ostaje snažna – diplomce različitih generacija povezuje ljubav i lojalnost prema školi i česti su slučajevi da jedni drugima pružaju iskrenu podršku tokom karijere.

 

foto: Promo

Izbor

 

Najveća prednost privatnih škola je mogućnost izbora.

 

Pošto su svako dete i svaka porodica različiti, privatne škole pružaju mogućnost da za svoje dete odaberete način obrazovanja koji je prilagođen njemu i potrebama, navikama i pravilima vaše porodice.

 

Ukoliko ste roditelj talentovanog sportiste, umetnika ili naučnika, u privatnoj školi biće vam mnogo lakše da izađete u susret potrebama i željama svog deteta i ispunite njegove pune potencijale nego da ste jednostavno odabrali državnu školu koja vam je u komšiluku.

 

Na kraju, treba znati i to da nijedan vaš izbor ne može biti garancija da će srednjoškolsko obrazovanje vašeg deteta proći glatko i bez ikakvih problema.


Roditelji bi trebalo da uvek budu upućeni u to šta njihova deca rade u školi i van nje, jer izazovi vrebaju na svakom koraku. Ipak, ukoliko želite da svom detetu pružite sve šanse da ostvari svoje potencijale i ambicije, privatna škole jeste dobar izbor. Bićete znatno rasterećeniji kada se radi o bezbednosti dece i o njihovoj školskoj disciplini i sigurni da vam dete sazreva u pozitivnom i motivišućem okruženju.

 

 

(Promo - tekst / Foto:Promo)

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...