Najnovije vesti

ŠTA SE SME A ŠTA NE SME U INTERNOM MARKETINGU? Pročitajte 4 upozorenja i 5 strategija za uspeh
Foto: Promo

Interni marketing u praksi

ŠTA SE SME A ŠTA NE SME U INTERNOM MARKETINGU? Pročitajte 4 upozorenja i 5 strategija za uspeh

Edukacija

U jednom od prethodnih tekstova smo obradili temu internog marketinga.

U pitanju je efikasno i inkluzivno upravljanje zaposlenima koje podrazumeva motivaciju i liderstvo zarad kreiranja prijatnog osećanja klijenata u bilo kom procesu interakcije s kompanijom. Svaka osoba zaposlena u kompaniji koja na direktni ili indirektni način ima kontakt s klijentom učestvuje u kreiranju ovog iskustva. Zato bi interni marketing trebalo da bude veoma važan segment celokupne marketinške strategije i korporativne kulture svake firme.

Kako da kreirate dobar interni marketing? Mnogo je načina, a i izvora da ovo naučite.

Postoji veliki broj knjiga i blogova na temu internog marketinga, ali znanje bi trebalo obazrivo primati i usvajati. Ukoliko želite da predupredite potencijalne greške u implementaciji internog marketinga, pratite ove savete i upozorenja.

Ne gubite iz vida kulturološke razlike

Jer nisu sve strategije primenljive svuda. Mnogi koriste primere iz Sjedinjenih Američkih Država i Japana, navodeći kompanije kakva je Epl i nudeći liste akcija koje treba preduzeti. Međutim, zbog kulturoloških razlika, takvi primeri nisu lako prenosivi na međunarodnom nivou.

Pažljivo s upotrebom blogova

Takođe, upotreba internih radio-programa, blogova i korporacijskih biltena za jačanje organizacione kulture lako se može posmatrati kao sredstvo indoktrinacije, što kod zaposlenih može samo dovesti do cinizma i drugih kontraproduktivnih stavova.

foto: Promo

Ograničite broj korporativnih procesa

Prekomerna upotreba korporativnih procesa – sastanaka, tim bildinga i seminara – takođe može za rezultat imati negativne stavove zaposlenih (dok je himna kompanije možda prikladna u Japanu, u drugim zemljama najverovatnije nije tako).

Šeme podsticaja mogu da imaju kontraefekte

Iako su šeme podsticaja potencijalno korisne, ako ne mogu da angažuju sve koji su direktno ili indirektno uključeni u zahteve kupaca, verovatno će biti kontraproduktivne, jer će dovesti do toga da svako misli prvenstvo na sebe, a ne na zajedničke ciljeve kompanije.

Opšta svrha internog marketinga jeste da se osigura da svi zaposleni u kompaniji shvate da je potrebno da u potpunosti sarađuju kako bi zadovoljili zahteve kupaca radi postizanja korporativnih ciljeva. Način na koji kompanija sarađuje sa svojim kupcima u identifikovanju, predviđanju i ispunjavanju njihovih zahteva od suštinskog je značaja za poslovni uspeh.

Nažalost, marketinški menadžeri retko imaju potpunu vlast nad svim poslovnim oblastima koje direktno ili indirektno utiču na kupce, a često je njihovo delovanje ograničeno samo na prodaju i podršku u prodaji.

U svakom poslu, svi zaposleni – od onih na najvišim do onih na najnižim pozicijama – moraju shvatiti da i njihov pojedinačni i kolektivni doprinos utiče na percepciju kupaca.

foto: Promo

Koje akcije preduzeti?

Ipak, postoje strategije koje provereno daju rezultate. One se prevashodno odnose na stav menadžmenta prema ovom aspektu posla. U nastavku možete pronaći neke od osnovnih premisa uspešnog internog marketinga.

Kupac je kralj

Postarajte se da svi zaposleni shvate da je kupac kralj i da od njega zavisi hoće li biti dovoljno novca za plate. Delegirajte odgovornost tako da svi pojedinci razumeju u čemu se sastoji njihov doprinos i da budu ponosni na to.

Jasno definišite kompanijske ciljeve na svim nivoima

Potrudite se da se ciljevi kompanije predstave jasno i razumljivo na svim nivoima. Uložite vreme da ih definišete a potom i nedvosmisleno prenesete u komunikaciji.

Budite otvoreni za kritiku

Podstaknite diskusiju i pažljivo slušajte kritike. Budite otvoreni i ohrabrujte ideje zaposlenih za poboljšanje efikasnosti na poslu.

Uložite u razvoj ljudskih potencijala

Potrudite se da je radnicima na svim nivoima dostupna obuka i mogućnost za napredovanje i razvoj karijere.

Nagradite adekvatno sve zaposlene

Na kraju, veoma je važno da zaposleni budu adekvatno plaćeni za nivo svojih obaveza i dodatno stimulisani kada naprave dobar rezultat.

Prvi korak u vođenju drugih jeste razvoj sopstvenih potencijala. Ako želite da postanete uspešan menadžer i suvereno ovladate tehnikama internog marketinga, upišite renomiranu poslovnu školu.

Promo tekst

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...