VELIKO ISTRAŽIVANJE: Među srednjoškolcima najveće interesovanje vlada za tehničko-tehnološke i medicinske nauke
Foto: Promo

VELIKO ISTRAŽIVANJE: Među srednjoškolcima najveće interesovanje vlada za tehničko-tehnološke i medicinske nauke

Edukacija -

Tradicionalno istraživanje sprovedeno na portalu Prijemni.rs, najvećem obrazovnom portalu na ovim prostorima, ispitivalo je stavove i planove maturanata srednjih škola kada je u pitanju nastavak školovanja.

Srednjoškolci su govorili o tome šta ih motiviše da nastave obrazovanje, koje fakultete planiraju da upišu, koji su kriterijumi na osnovu kojih biraju studije, kako se pripremaju za upis, koje društvene mreže najviše koriste, kao i gde pronalaze informacije koje ih interesuju.

Sticanje znanja jedan od najvažnijih motiva prilikom odluke o studiranju

Pri donošenju odluke o nastavku školovanja najveću ulogu igra želja za sticanjem specijalističkih znanja iz određenih oblasti, a tek potom mogućnost lakšeg dobijanja posla sa fakultetskom diplomom. A kada je u pitanju motiv prilikom odabira fakulteta, treba istaći činjenicu da značajna većina izbor donosi na osnovu svojih afiniteta, a tek potom na osnovu isplativosti.

Za 42% ispitanika informacije koje dobijaju od fakulteta presudne su za njihovu odluku o tome da li će studirati.

Tehničko-tehnološke nauke i medicina najpopularniji

Kada je u pitanju izbor fakulteta, rezultati su pokazali da najveće interesovanje vlada za studije u oblasti tehničko-tehnoloških nauka (24,4%), a zatim medicinskih nauka (20,2%). Nešto manje srednjoškolaca planira da stekne specijalistička znanja iz društveno-humanističkih nauka (19,4%), bezbednosti (14,4%) i prirodno-matematičkih nauka (13,5%), dok je najmanje interesovanje za umetnost (8,1%).

Kada su u pitanju konkretni tehničko-tehnološki fakulteti, jedan od najtraženijih je Tehnički fakultet (35,1%), potom Elektrotehnički fakultet (26,7%) i Arhitektonski fakultet (17,6%). U okviru društveno-humanističkih nauka srednjoškolci najviše interesovanja pokazuju za Ekonomski fakultet (27,1%), Filozofski fakultet (24%) i Filološki fakultet (15,6%). Oni koji žele da se posvete prirodno-matematičkim naukama planiraju da to urade na Matematičkom fakultetu (65,4%), a na dalekom drugom i trećem mestu su Biološki fakultet (14,1%) i Geografski fakultet (10,3%).

Veće interesovanje za fakultete nego za visoke škole

Kada je u pitanju buduća akademska karijera, većina srednjoškolaca sebe vidi na fakultetu (68%), dok svega 6,9% planira da upiše strukovne studije. Jedan deo onih koji planiraju da upišu fakultet spreman je da, ukoliko u toj nameri ne uspe, sreću potraži na nekoj visokoj školi (9,5%). Među srednjoškolcima takođe postoji nezanemarljiv broj onih koji još uvek nisu odlučili da li žele da upišu fakultet ili strukovne studije (15,6%).

Još uvek najveće interesovanje vlada za državne fakultete (45,8%). Značajan procenat kandidata je spreman da, ukoliko ne prođe na državnom fakultetu, upiše privatni (23,4%), dok je za 12,3% ispitanika privatni fakultet prva opcija.

Pripremu za prijemni srednjoškolci shvataju ozbiljno

Čak 64,5% ispitanika planira da pohađa organizovanu obuku za polaganje prijemnih ispita, dok se za samostalnu pripremu odlučilo 35,5% srednjoškolaca.

Većina planira da znanje neophodno za upis ojača na privatnim časovima – jedni će pripremu obaviti na fakultetu / visokoj školi koju žele da upišu, dok će se drugi pripremati u svojoj srednjoj školi.

Instagram i portal Prijemni.rs najpopularniji među studentima

Srednjoškolci su izabrali Instagram kao društvenu mrežu koju najviše koriste (58,8%), dok poruke najviše vole da razmenjuju putem WhatsAppa (59,2%).

Kada su u pitanju informacije o fakultetima i studiranju u Srbiji i inostranstvu, dobar deo ispitanika istakao je da ih dobija putem portala Prijemni.rs. Reč je o najvećem obrazovnom portalu u Srbiji, na kome srednjoškolci na jednom mestu dobijaju kompletne informacije kako o državnim, tako i o privatnim visokoškolskim ustanovama, kao i informacije o stipendijama, studentskom životu i studiranju u inostranstvu.

Na ovom portalu studenti ne samo da stiču informacije o studiranju već mogu i da se pripreme za polaganje prijemnog ispita pomoću besplatne aplikacije „Maturang”.

O nastavku školovanja se treba dobro informisati

Sprovedeno istraživanje pokazalo je da srednjoškolci izbor studija shvataju ozbiljno i da svoje odluke donose na osnovu informacija i istraživanja.

Reč je o izboru koji određuje ne samo kako ćemo provesti nekoliko narednih godina već i kako će izgledati naš celokupni radni vek. Stoga je važno doneti pravilnu odluku na osnovu pouzdanih informacija. A njih možete naći ukoliko posetite portal Prijemni.rs.

Promo

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track