DRUGI KRUG: Glasao Krstimir Pantić

  • CIK je donela odluku da se glasovi broje u Kosovskoj Mitrovici , međutim, poruka OEBS-a je da će brojanje zavisiti od situacije u Kosovoskoj Mitrovici, rekao je Pantić
  • CIK je donela odluku da se glasovi broje u Kosovskoj Mitrovici , međutim, poruka OEBS-a je da će brojanje zavisiti od situacije u Kosovoskoj Mitrovici, rekao je Pantić
  • CIK je donela odluku da se glasovi broje u Kosovskoj Mitrovici , međutim, poruka OEBS-a je da će brojanje zavisiti od situacije u Kosovoskoj Mitrovici, rekao je Pantić
  • CIK je donela odluku da se glasovi broje u Kosovskoj Mitrovici , međutim, poruka OEBS-a je da će brojanje zavisiti od situacije u Kosovoskoj Mitrovici, rekao je Pantić
  • CIK je donela odluku da se glasovi broje u Kosovskoj Mitrovici , međutim, poruka OEBS-a je da će brojanje zavisiti od situacije u Kosovoskoj Mitrovici, rekao je Pantić
  • CIK je donela odluku da se glasovi broje u Kosovskoj Mitrovici , međutim, poruka OEBS-a je da će brojanje zavisiti od situacije u Kosovoskoj Mitrovici, rekao je Pantić