LAVROV KOD DAČIĆA: Članstvo Srbije u EU neće oslabiti veze s Rusijom

  • Nisam shvatio da je to pitanje ili Rusija ili EU. Mi želimo i EU i nastavljanje dobrih odnosa sa Rusijom. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje "ili ili", dok druge zemlje EU imaju najrazvijenije odnose sa Rusijom, podvukao je šef srpske diplomatije
  • Nisam shvatio da je to pitanje ili Rusija ili EU. Mi želimo i EU i nastavljanje dobrih odnosa sa Rusijom. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje "ili ili", dok druge zemlje EU imaju najrazvijenije odnose sa Rusijom, podvukao je šef srpske diplomatije
  • Nisam shvatio da je to pitanje ili Rusija ili EU. Mi želimo i EU i nastavljanje dobrih odnosa sa Rusijom. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje "ili ili", dok druge zemlje EU imaju najrazvijenije odnose sa Rusijom, podvukao je šef srpske diplomatije
  • Nisam shvatio da je to pitanje ili Rusija ili EU. Mi želimo i EU i nastavljanje dobrih odnosa sa Rusijom. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje "ili ili", dok druge zemlje EU imaju najrazvijenije odnose sa Rusijom, podvukao je šef srpske diplomatije
  • Nisam shvatio da je to pitanje ili Rusija ili EU. Mi želimo i EU i nastavljanje dobrih odnosa sa Rusijom. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje "ili ili", dok druge zemlje EU imaju najrazvijenije odnose sa Rusijom, podvukao je šef srpske diplomatije
  • Nisam shvatio da je to pitanje ili Rusija ili EU. Mi želimo i EU i nastavljanje dobrih odnosa sa Rusijom. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje "ili ili", dok druge zemlje EU imaju najrazvijenije odnose sa Rusijom, podvukao je šef srpske diplomatije
  • Nisam shvatio da je to pitanje ili Rusija ili EU. Mi želimo i EU i nastavljanje dobrih odnosa sa Rusijom. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje "ili ili", dok druge zemlje EU imaju najrazvijenije odnose sa Rusijom, podvukao je šef srpske diplomatije