VIDEO PALATA SRBIJA Vučić: Mladene, Bakire, Dragane, Srbija je i vaša kuća!

 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda
 • Srpski premijer naglasio da poštuje BiH i da gleda samo u budućnost. Na kraju konferencije gostima poklonio korpe pune ponuda