Najnovije vesti

Ministarstvo odbrane: Arhiva NDH mora ostati u Srbiji
Foto: Nebojša Mandić

Sporazum o pitanjima sukcesijE

Ministarstvo odbrane: Arhiva NDH mora ostati u Srbiji

Politika

BEOGRAD - Originalna arhivska građa "Nezavisne države Hrvatske" mora da ostane u posedu Srbije, a kopije mogu biti izdate u skladu sa dogovorima Vlade Republike Srbije i u skladu sa bezbednosnim procedurama i interesima, stav je Ministarstva odbrane.

Današnja "Politika" navodi da je dobila taj stav Ministarstva povodom zahteva Zagreba da se preko Komisije za sukcesiju Hrvatskoj vrati originalna građa koja se odnosi na ustaški režim.

U Ministarstvu odbrane podsećaju da je Vlada Srbije 1. aprila 2010. formirala Međuresornu radnu grupu za sprovođenje Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije, čiji je zadatak da Koordinacionom telu vlade priprema predloge u vezi sa zahtevima država sukcesora, u pogledu Državne arhive SFRJ.

"Koordinaciono telo vlade do sada nije tražilo zvanični stav od Ministarstva odbrane po zahtevu Republike Hrvatske o potraživanju arhivske građe NDH, pa s tim u vezi Vojni arhiv nije o tome davao svoje mišljenje. Napominjeno, Aneksom D Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji se odnose na arhive, određeni su principi na osnov kojih države naslednice mogu da potražuju arhivsku građu, pa s tim u vezi i mogućnost njihove primenjivosti na fond NDH", navodi se u odgovoru Ministarstva "Politici".

Vojni arhi čuva arhivsku građu fonda NDH i sređeno i obrađeno je 555 kutija za koje postoji sumarni i analitički inventar, piše list.

U ministarstvu potvrđuju da su pravna i fizička lica iz Hrvatske u proteklim godinama istraživala tu građu.

"Teme istraživanja hrvatskih državljana i institucija, udruženja i ustanova odnosile su se, u najvećoj meri, na podatke o domobranima u NDH, 'istorijat 369. pukovnije NDH', 'Istorijat i delovanje 4. oružničke pukovnije', 'Vera i nasilje u istočnoj Hrvatskoj i severoistočnoj Bosni 1941-45', 'Prećutane zrtve Drugog svetskog rata i osječno-baranjske županije', 'Središnja Podravina 1941-48', 'Stradanje Roma na području NDH za vreme Drugog svetskog rata', 'Maks Luburić' i druge teme", naveli su iz Ministarstva odbrane.

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...