UŽIVO GO SNS Vučić: Jednoglasno i aplauzom pozdravljeno ujedinjenje sa Šapićem! Srbija će da se pita, a ne stranci

  • <p><em><strong>* Svi poranili ali Vučić ipak došao pre svih. Stefanović podneo ostavku. </strong></em><em><strong>Skupština stranke 21. oktobra</strong></em></p>

<p><strong><em>* Dok je SNS, Srbija će da se pita. Odluke u Srbiji neće donositi stranci. Želimo kompromis, ali neću da im potpisujem priznanje nezavisnog Kosova</em></strong></p>

<p><em><strong>*Šapić izabran za potpredsednika Glavnog odbora SNS</strong></em></p>
  • <p><em><strong>* Svi poranili ali Vučić ipak došao pre svih. Stefanović podneo ostavku. </strong></em><em><strong>Skupština stranke 21. oktobra</strong></em></p>

<p><strong><em>* Dok je SNS, Srbija će da se pita. Odluke u Srbiji neće donositi stranci. Želimo kompromis, ali neću da im potpisujem priznanje nezavisnog Kosova</em></strong></p>

<p><em><strong>*Šapić izabran za potpredsednika Glavnog odbora SNS</strong></em></p>
  • <p><em><strong>* Svi poranili ali Vučić ipak došao pre svih. Stefanović podneo ostavku. </strong></em><em><strong>Skupština stranke 21. oktobra</strong></em></p>

<p><strong><em>* Dok je SNS, Srbija će da se pita. Odluke u Srbiji neće donositi stranci. Želimo kompromis, ali neću da im potpisujem priznanje nezavisnog Kosova</em></strong></p>

<p><em><strong>*Šapić izabran za potpredsednika Glavnog odbora SNS</strong></em></p>
  • <p><em><strong>* Svi poranili ali Vučić ipak došao pre svih. Stefanović podneo ostavku. </strong></em><em><strong>Skupština stranke 21. oktobra</strong></em></p>

<p><strong><em>* Dok je SNS, Srbija će da se pita. Odluke u Srbiji neće donositi stranci. Želimo kompromis, ali neću da im potpisujem priznanje nezavisnog Kosova</em></strong></p>

<p><em><strong>*Šapić izabran za potpredsednika Glavnog odbora SNS</strong></em></p>
  • <p><em><strong>* Svi poranili ali Vučić ipak došao pre svih. Stefanović podneo ostavku. </strong></em><em><strong>Skupština stranke 21. oktobra</strong></em></p>

<p><strong><em>* Dok je SNS, Srbija će da se pita. Odluke u Srbiji neće donositi stranci. Želimo kompromis, ali neću da im potpisujem priznanje nezavisnog Kosova</em></strong></p>

<p><em><strong>*Šapić izabran za potpredsednika Glavnog odbora SNS</strong></em></p>
  • <p><em><strong>* Svi poranili ali Vučić ipak došao pre svih. Stefanović podneo ostavku. </strong></em><em><strong>Skupština stranke 21. oktobra</strong></em></p>

<p><strong><em>* Dok je SNS, Srbija će da se pita. Odluke u Srbiji neće donositi stranci. Želimo kompromis, ali neću da im potpisujem priznanje nezavisnog Kosova</em></strong></p>

<p><em><strong>*Šapić izabran za potpredsednika Glavnog odbora SNS</strong></em></p>