Najnovije vesti

BORBA ZA HILANDAR: Kako je kralj Aleksandar Obrenović sačuvao svetu carsku lavru od najezde Bugara
Najveća srpska svetinja Manastir Hilandar više od osam vekova simbol je pravoslavlja u našem narodu, Foto: Shutterstock, arhiva

svetinja

BORBA ZA HILANDAR: Kako je kralj Aleksandar Obrenović sačuvao svetu carsku lavru od najezde Bugara

Specijal

Kralj Aleksandar je posetio manastir na Uskrs 1896. godine, putujući na Olimpijske igre u Atinu. U to vreme Hilandar je imao oko 70 monaha, od kojih su samo trojica bili Srbi

Srpska sveća, koju su u Hilandaru zapalili Sveti Simeon i Sveti Sava, posle vekova posta i molitve gasila se krajem 19. veka. Sveta carska lavra, u to doba, samo je po imenu bila srpska. Manastirom su vladali Bugari, a zasluga što svetinja nije oteta i što žižak srpske duhovnosti nije utuljen pripada kralju Aleksandru Obrenoviću.

Migracije

Sa velikim migracijama srpskog naroda prema severu i ukidanjem Pećke patrijaršije, Hilandar je bio ugrožen promenom etničke strukture svog bratstva. Manastir je krajem 18. i početkom 19. veka bio prezadužen i u njega su prodirali Bugari i Grci. To potvrđuju zapisi Dositeja Obradovića, Ljubomira Nenadovića, Dimitrija Avramovića i drugih putopisaca koji su u različito vreme boravili na Svetoj gori.

I pored veoma teškog stanja, Srbija je brinula o Hilandaru i tako četrdesetih godina 19. veka poklanja Hilandaru 100.000 groša, a knez Mihailo je u pismu hilandarcima iz 1842. obećao da će se o njima brinuti. Pomoć i zaštitu manastiru pružao je i knez, kasnije kralj Milan Obrenović.

Hilandar
foto: Shutterstock

Sve do sedamdesetih godina 19. veka veze Hilandara sa Srbijom su vrlo žive. U to vreme, te jake veze postaju labavije, i to se podudara sa sve žešćim raspravama u samom manastiru između Bugara i malobrojnih Srba oko toga čiji je Hilandar. Ipak, Srbija nikako nije zaboravljala na Hilandar.

Samo jedan Srbin

Arhimandritu Nićiforu Dučiću je 1882, kada je putovao u Carigrad, naloženo da obiđe Hilandar. Tom prilikom njemu se u Hilandaru nijedan monah nije predstavio kao Srbin, osim monaha Visariona, koji ga je i dopratio u Hilandar. U manastiru je bilo osamdesetak monaha.

Tokom 1887. godine učinjen je pokušaj da se u Hilandar nastani nekoliko srpskih monaha, ali su ih bugarski kaluđeri oterali. Srpski poslanik u Carigradu Stojan Novaković žalio se carigradskom patrijarhu zbog postupka bugarskog bratstva. Patrijarh je, kako navodi istoričarka dr Radmila Radić u dragocenoj studiji „Povratak srpskih monaha u manastir Hilandar 1896-1900. godine”, odgovorio da manastiri imaju potpunu samoupravu i da se on ne može mešati u njihove poslove.

Prilikom stupanja na presto Aleksandra Obrenovića, kaluđeri iz Hilandara poslali su predstavnike u Beograd. Moguće je da se tada javila misao o potrebi odlaska jednog srpskog vladaoca, posle više vekova, u Hilandar. Kralj je posetio manastir na Uskrs 1896. godine, putujući na Olimpijske igre u Atinu.

Sađenje  čempresa Kralj  Aleksandar Obrenović  i njegova poseta  Svetoj Gori
Sađenje čempresa Kralj Aleksandar Obrenović i njegova poseta Svetoj Gorifoto: arhiva

Miroslavljevo jevanđelje

U to vreme Hilandar je imao oko 70 monaha, od kojih su samo trojica bili Srbi. Kralj je zahvaljujući zalaganju episkopa Dimitrija dobio na poklon Nemanjinu povelju i Miroslavljevo jevanđelje. Od tada počinje velika diplomatska borba za povratak Hilandara.

Vlasti u Kraljevini Srbiji 1897. donose odluku da se Hilandaru, na ime jednogodišnje pomoći, isplati suma od 6.000 dinara. Arhimandrit Vasilije, kome se pripisuju zasluge za vraćanje Hilandara pod okrilje srpstva, avgusta 1897. vratio se u Hilandar, ali je tamo zatekao veoma teško stanje za Srbe. Za odlazak na Hilandar spremao se u to vreme episkop žički Sava. Episkop je, kako on navodi u pismu mitropolitu Mihailu, u Hilandar otišao da bi u njemu sredio ono što je „neuredno” i time sprečio „konačnu propast”.

Episkop Sava stigao je u Hilandar 21. oktobra 1897. godine. Primljen je neprijateljski. Kaluđeri su mu poručili da nemaju ništa sa Srbijom, da odbijaju srpsku upravu. Prema mišljenju episkopa Save, suština otpora je bila u „makedonskom pitanju” i pritiscima iz Carigrada i Sofije. Kaluđerima je stiglo i pismo od Šopova, trgovačkog agenta Bugarske u Solunu, da moraju iz Hilandara isterati episkopa Savu ako hoće da dobiju od Bugarske ono što su tražili. Naime, od posete kralja Aleksandra Bugarska je intenzivirala slanje svojih izaslanika u Hilandar, računajući na pomoć Turske. Početkom novembra monasi donose odluku da episkop Sava mora da napusti manastirske zidine. Napalo ga je 60 monaha, tvrdeći da je Hilandar bugarski manastir. Episkop Sava je na kraju isteran iz manastira. Vasilije Trbić piše da su u to vreme na svakom koraku u velikim gostinskim sobama mogle videti fotografije bugarskog kneza Ferdinanda Koburga i žene mu Lujze, kao i prestolonaslednika Borisa.

Izuzev ćelije Svetog Jovana Zlatoustog i manastira Vatopeda i lavre, svi manastiri na Svetoj gori u to vreme bili su zainteresovani da se stanje u Hilandaru ne menja. Neki su bili protiv sređivanja stanja, jer bi to značilo povratak hilandarske zemlje koju su u međuvremenu prisvojili, dok su drugi, kao na primer ruski monasi, videli povratak Hilandara u srpske ruke kao konkurenciju.

U Kraljevini Srbiji su bili kivni zbog proterivanja episkopa Save i nisu sedeli skrštenih ruku.

Kralj Aleksandar Obrenović
foto: arhiva

Nema igre s državom

Januara 1898. Stojan Novaković je iz Carigrada obavestio mitropolita Mihaila da je od vaseljenskog patrijarha izdejstvovao za episkopa Savu dozvolu bogosluženja na Svetoj gori. Nešto ranije na Svetu goru su, na insistiranje kralja Aleksandra, otputovali profesor Ljuba Kovačević i advokat Aleksa Novaković, koji su poneli tri kopije Miroslavljevog jevanđelja i novčanu pomoć za manastir. U Hilandaru su hladno primljeni, ali su monasima već pri dolasku rekli da se desetak ljudi ne može poigravati s državom, koja će „naći načina i puta da sebi pribavi satisfakciju”. U to vreme došao je i episkop Sava. Hilandarci su zamerili Srbiji što šalje „rđave kaluđere”, što ne šalje veću pomoć, što se Hilandaru nameće starešina, da ih sve ovo tera da se obrate za pomoć Bugarskoj...

Aleksa Novaković je, međutim, poručio monasima da su oni u srpskom manastiru i da je u to sveto mesto opasno mešati politiku. On je podsetio monahe da je kralj Aleksandar 1896. u Hilandaru bio primljen kao zaštitnik i da je manastir od Srbije primao godišnju pomoć.

Kovačević i Novaković su se uskoro vratili u Srbiju i o svojoj misiji izvestili da su jasna nastojanja Bugarske da preuzme Hilandar počela oko 1885. godine, a da su pojačana posle posete kralja Aleksandra. Bugarska nije bila štedljiva u obećanjima, a avgusta 1897. u Hilandaru je boravio Bajkušev, izaslanik iz Sofije, koji je nagovorio kaluđere da od Bugarske potraže zaštitu. Hilandarci su to i prihvatili, jer je manastir bio u velikim dugovima.

Naredne 1898. godine u Hilandaru nije obeležena 700-godišnjica manastira jer je bugarski trgovački agent u Solunu Atanas Šopov ubedio monahe da takav praznik uopšte ne postoji. Sukob i svađe između bugarskih i srpskih pristalica u to vreme bili su na vrhuncu i čak su doveli do jednog ubistva u manastiru.

Vraćeni dugovi

Ipak, krajem 1899. naziru se mogućnosti za povoljno rešenje hilandarskog pitanja. Te godine kralj Aleksandar prima jednu delegaciju hilandaraca i tada se, po svemu sudeći, krenulo sa pregovorima. Početkom februara 1900. godine Branislav Nušić, koji je jedno vreme bio konzul u Solunu, pisao je bratstvu Hilandara da će se posao koji su započeli morati da se završi povoljno po Hilandar. Sposobni Nušić je u živom kontaktu s Hilandarom od 1899. i monasima nudi pravnu, materijalnu i svaku drugu pomoć srpskog konzulata u Solunu.

Pomagao  monasima Konzul u Solunu  Branislav Nušić
Pomagao monasima Konzul u Solunu Branislav Nušićfoto: arhiva

U pismu iz decembra 1900, koje je upućeno tadašnjem ministru spoljnjih poslova Aleksi S. Jovanoviću, episkop šabački Dimitrije objašnjava kako je došlo do toga da on bude upućen na Hilandar, ali i još mnogo toga. Episkop piše da je bratstvo Hilandara očekivalo pomoć od Bugarske, ali da ona usled materijalnih neprilika nije bila u stanju da pomaže Hilandar. Tada se bratstvo Hilandara obratilo episkopu Dimitriju jednim pomirljivim pismom, koje je episkop prosledio kralju Aleksandru.

Ugovor srpske države i crkve i manastira Hilandara sklopljen je 30. marta 1900. godine. Srbija se, između ostalog, obavezala da vrati sav manastirski spoljnji dug, da daje manastiru godišnju pomoć od 1.000 lira, da se monasi starosedeoci ne gone...

Episkop Dimitrije je boravio u Hilandaru od marta do kraja maja 1900. godine, a s njim su sa Svete gore u Srbiju doputovala tri kaluđera, koji su došli da zahvale kralju Aleksandru Obrenoviću na pomoći. Hilandar je ostao srpski i ako ga budemo brižljivo čuvali, ostaće zauvek.

Jezivi prizori Veliki delovi manastira oštećeni u požaru 2004.
Jezivi prizori Veliki delovi manastira oštećeni u požaru 2004. foto: Hilandar.org

MAJSKI PREVRAT

Ubistvo kralja i kraljice

Majski prevrat je bio državni udar u kom su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i njegova žena, kraljica Draga, čime je prekinuta loza dinastije Obrenović, koja je vladala Srbijom od sredine 19. veka. Nakon Majskog prevrata na čelo Srbije je došla dinastija Karađorđević.

Sam događaj, ubistvo kralja i kraljice, sprovela je grupa oficira i civila zaverenika na čijem je čelu bio oficir Dragutin Dimitrijević Apis. To je bilo u noći između 28. i 29. maja 1903. godine (po starom kalendaru). Najistaknutiji zaverenici s Apisom na čelu osnovali su organizaciju iz senke zvanu Ujedinjenje ili smrt, poznatiju kao „crna ruka“.

KOMITA U HILANDARU

Planirana otmica

Poseta Aleksandra Obrenovića Svetoj gori privukla je pažnju različitih političkih krugova i ličnosti. Kako beleži istoričar Vladimir Jovanović, u vreme posete kralja u Hilandaru je boravio i Boris Sarafov, makedonski komitski vojvoda i pustolov. On je na Svetoj gori prikupljao novac od pojedinih monaha iz manastira Zograf za četničku organizaciju u Makedoniji. Prerušen u ruskog kaluđera, Sarafov je o Uskrsu bio u Hilandaru i imao je priliku da se lično rukuje s kraljem Aleksandrom. Čak je planirao da otme mladog kralja kako bi za njega tražio otkup. Prema njegovom tvrdnjama, veći deo hilandarskog bratstva bio je vrlo zainteresovan za novčanu ponudu Srbije, za koju je garantovao Aleksandar Obrenović.

PROSIDBA

Išao zbog princeze Marije?

Tog aprila 1896. godine u Grčku su stigli sportisti iz 14 zemalja na prve Olimpijske igre modernog doba, ali samo jedan strani vladar - kralj Srbije. Neki istraživači čak tvrde da je kralj Aleksandar u Atinu išao zbog ćerke grčkog kralja Đorđa. Međutim, kada se iskrcao u Pireju, princeza Marija je već bila isprošena za ruskog velikog kneza. Da nije zakasnio, istorija Srbije bila bi drugačija.

HILANDAR

Simeon i Sava

Sveti Sava
foto: arhiva

Manastir Hilandar je izgradio grčki monah svetogorac Georgije Hilandario. Obnovili su ga Stefan Nemanja (u monaštvu Simeon) i njegov sin Rastko, Sveti Sava, 1198. godine. U manastiru je 1199. godine umro Stefan Nemanja.

Kralj Stefan Uroš I je 1262. godine znatno utvrdio manastir. Hilandar je naročito pomogao kralj Milutin, koji je oko 1320. godine na mestu stare podigao novu crkvu Vavedenja Bogorodice. U vreme kralja i cara Dušana Sveta gora je došla pod njegovu vlast, a to je period najvećeg prosperiteta manastira.

U novijoj istoriji manastir je dosta stradao 2004. godine u katastrofalnom požaru, posle čega je usledila obnova oštećenih građevina. Manastir se nalazi pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije u Carigradu.

Kurir.rs/ Autor Uglješa Balšić Foto: Shutterstock, arhiva

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
 
track