Najnovije vesti

RGZ O SLUČAJU ČAJETINA: Upravni sud će odlučiti da li je došlo do greške
Foto: Rgz.gov.rs

Apel da političari ne skupljaju poene

RGZ O SLUČAJU ČAJETINA: Upravni sud će odlučiti da li je došlo do greške

Srbija
Ukoliko je u postupanju Komisije eventualno došlo do grešeke na koju ukazuje opština Čajetina, greška će biti ispravljena jer doneto rešenje još uvek nije pravosnažno

Povodom zahteva opštine Čajetina da se poništi rešenje kojim se PIK "Zlatibor" dozvoljava upis prava svojine na zemljištu, Republički gedetski zavod je izdao saopštenje koje vam prenosimo u celosti:

 

"Republički geodetski zavod, zbog toga što, između ostalog, u okviru svoje nadležnasti svakodnevno rešava predmete o upisu prava na nepokretnosti, predstavlja organizaciju od posebnog značaja za Vladu Republike Srbije.

 

Do sada se pokazalo da su pojedinci ili interesne grupe skloni konstruisanju afera kaje se tiču prava na imovinu radi prikupljanja političkih poena, svoje marketinške promocije ili sopstvenih finansijskih interesa što kao rezultat stvara sumnju u pravnu sigurnast za građane u oblasti prava na imovinu.

 

Na taj način se narušava ugled Republičkog geodetskog zavoda, a građani, domaći i i strani investitori i međunarodna zajednica dovode u zabludu o kvalitetu i pouzdanasti usluga koje RGZ pruža kao servis građana u domenu prava na svojinu.

 

PIK „Zlatibor" je privatizovano društveno preduzeće koje poseduje poljopriveredno i gradsko građevinsko zemljište u katastarskaj opštini Čajetina. U postupku javnog izlaganja komisija je razgraničavala državno i društveno zemljište u skladu sa „Zakanom o pretvaranju društvene svojine u poljoprivredno zemljište i druge oblike svojine" i „Zakonom o državnom premeru i katastru".

 

Ukoliko je u postupanju Komisije eventualno došlo do grešeke na koju ukazuje opština Čajetina, greška će biti ispravljena jer doneto rešenje još uvek nije pravosnažno.

 

Sa druge strane, ocenu zakonitosti daće Upravni sud. Opravdanost sumnji u pravičnost rešenja i ispravnost u postupanju državnih organa biće preispitana u postupku koji je pred tim sudom pokrenut. Po konačnosti postupka, Republički geodetski zavod će u celosti postupiti po presudi i, ukoliko je potrebno, biće izvršena ispravka upisa prava na nepokretnosti.

 

Na taj način biće eliminsana mogućnost da se pritiscima pokuša uticaj na rad i odlučivanje Republičkog geodetskog zavoda i rešavanje predmeta kroz redovnu proceduru upravnog postupka", piše u saopštenju koji je potpisao direktor Borko Drašković, dipl. geod. inž.

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...