Najnovije vesti

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE: Povoljni krediti za poljoprivredne objekte
Foto: Garancijski fond

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE: Povoljni krediti za poljoprivredne objekte

Srbija

Pod sloganom "Povoljnije, Sigurnije" Garancijski Fond AP Vojvodine izdaje garancije za izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju I dogradnju poljoprivrednih objekata.

Nakon izdate garancije, Banka vam odobrava:

- kredit sa nižom kamatom

- duži period mirovanja

- duži rok otplate kredita

- niže provizije

Reč je o kreditima koji su namenjeni privrednim društvima (mikro, mala i srednja), zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima, po uslovom da im je poslovno sedište na teritoriji AP Vojvodine, da podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine, da nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu.

Što se tiče fizičkih lica - to su nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, otvoren namenski tekući račun u banci kreditoru i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski račun i manje od 70 godina života na dan otplate poslednje rate

Oblast finansiranja

Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija:

- silosa

- podnih skladišta

- hladnjača

- objekata za uzgoj, držanje i promet životinja i drugih objekata vezanih za poljoprivrednu proizvodnju

- objekata za obavljanje proizvodnih i uslužnih delatnosti

- kao i nabavka prateće opreme

Garancijski fond može, u skladu sa svojom poslovnom politikom, ugovoriti da se do 25% sredstava kredita koristi za građevinske radove koji su direktno povezani sa finansiranim projektom

Garancije će se izdavati na iznos do 80% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:

Iznos odobrenog kredita - od minimalno 5.000 EUR do maksimalno 350.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti EUR, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje

Rok otplate kredita - do 10 godina od dana puštanja kredita u korišćenje

Grejs period - do 24 meseci, koji je uključen u rok otplate kredita U slučaju kreditnog okvira, maksimalni period raspoloživosti za povlačenje tranši je do 12 meseci koji je uključen u grejs period

Nominalna kamatna stopa - u dogovoru sa poslovnom Bankom

Učešće - u skladu sa poslovnom politikom Banke

Puštanje kredita u korišćenje - vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna, po zvaničnom kursu NBS na dan pušanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili pojedinačnih tranši ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje

Način otplate kredita - po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate

Prevremena otplata 0%

Naknada Banke za obradu zahteva Do 1% od iznosa odobrenog kredita

Naknada za prevremenu otplatu 0%

Naknada za monitoring 0%

Provizija za izdavanje garancije 0,5% godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije

Troškovi sprovođenja Konkursa Učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara na tekući račun Fonda

Obavezni instrumenti obezbeđenje -blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond

Ostali instrumenti obezbeđenja -sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili -hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom iznosu 1:1,3 vrednosti ili -hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom iznosu 1:1,5 vrednosti ili -Banka i fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza

Prijavu na Konkurs, neophodnu dokumentaciju dokumentaciji i svedodatne informacije jmožete dobiti na sajtu Garancijskog fonda (www.garfond.rs)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...