Najnovije vesti

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE: Povoljni krediti za nabavku repromaterijala u poljoprivredi
Foto: Garancijski fond

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE: Povoljni krediti za nabavku repromaterijala u poljoprivredi

Srbija

Pod sloganom "Povoljnije, Sigurnije" Garancijski Fond AP Vojvodine izdaje garancije za finansiranje nabavke repromaterijala u poljoprivredi.

Nakon izdate garancije, Banka vam odobrava:

- kredit sa nižom kamatom

- duži period mirovanja

- duži rok otplate kredita

- niže provizije

Reč je o kreditima koji su namenjeni privrednim društvima (mikro, mala i srednja), zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima i fizičkim licima- nosiocima registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava , uz ispunjenje uslova predviđenih konkursom.

Oblast finansiranja

- SEMENSKA ROBA,

- ĐUBRIVO,

- ZAŠTITNA HEMIJSKA SREDSTVA,

- GORIVO,

- STOČNA HRANA,

- OSTALI REPROMATERIJAL U POLjOPRIVREDI

Garancije će se izdavati na iznos do 100% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:

Iznos odobrenog kredita od 3.000 EUR - 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje ili od minimalno 3.000.000 RSD do maksimalno 12.000.000 RSD

Nominalna kamatna stopa - u dogovoru sa poslovnom Bankom

Rok otplate kredita - Do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta (12 meseci od puštanja u tečaj) sa obavezom izmirenja revolving kredita u iznosu od 70% ukupnog duga u banci, 15 dana pre godišnjeg monitoringa. U slučaju da je procena (monitoring) negativna, kredit dospeva u celosti i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom kreditu;

Puštanje kredita u korišćenje - vrši se sa računa Banke uz profakture kao kontrole namene, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan pušanja kredita u korišćenje

Način otplate kredita - po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim i tromesečnim anuitetima/ratama u dogovoru sa Bankom. Klijent može ugovoriti i revolving opciju kredita. Kredit se odobrava u dinarima ili dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate

Prevremena otplata 0%

Naknada Banke za obradu zahteva Do 1% od iznosa odobrenog kredita

Naknada za prevremenu otplatu 0%

Naknada za monitoring 0%

Provizija za izdavanje garancije 0,5% godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije

Troškovi sprovođenja Konkursa Učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 9.000,00 dinara na tekući račun Fonda

Obavezni instrumenti obezbeđenje -blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond

Ostali instrumenti obezbeđenja -sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica Ili - hipoteka 2. reda na poljoprivrednom zemljištu za korisnike garancija Garancijskog fonds(na poljoprivrenom zemljištu na kome je već upisana hipoteka 1.reda)u minimalnom iznosu 1:1,3 vrednosti -hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom iznosu 1:1,3 vrednosti ili -hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom iznosu 1:1,5 vrednosti ili -Banka i fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza

Prijavu na Konkurs, neophodnu dokumentaciju dokumentaciji i svedodatne informacije jmožete dobiti na sajtu Garancijskog fonda (www.garfond.rs)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...