OD SIROČETA SA KABLARA DO SRPSKOG PATRIJARHA: Suze sestre Milijanke za batom, voleo čačanske šljive, u lift nikad nije ušao

  • <p><em><strong>Veoma rano ostali su bez oca, samo sa majkom Milijanom, koja je radeći u nadnici njima obezbeđivala koru hleba, pa je počivši patrijarh još kao mladić preuzeo brigu o porodici... Sada će se konačno odmoriti moj dobri brat, ništa me ne može utešiti </strong></em></p>
  • <p><em><strong>Veoma rano ostali su bez oca, samo sa majkom Milijanom, koja je radeći u nadnici njima obezbeđivala koru hleba, pa je počivši patrijarh još kao mladić preuzeo brigu o porodici... Sada će se konačno odmoriti moj dobri brat, ništa me ne može utešiti </strong></em></p>
  • <p><em><strong>Veoma rano ostali su bez oca, samo sa majkom Milijanom, koja je radeći u nadnici njima obezbeđivala koru hleba, pa je počivši patrijarh još kao mladić preuzeo brigu o porodici... Sada će se konačno odmoriti moj dobri brat, ništa me ne može utešiti </strong></em></p>
  • <p><em><strong>Veoma rano ostali su bez oca, samo sa majkom Milijanom, koja je radeći u nadnici njima obezbeđivala koru hleba, pa je počivši patrijarh još kao mladić preuzeo brigu o porodici... Sada će se konačno odmoriti moj dobri brat, ništa me ne može utešiti </strong></em></p>
  • <p><em><strong>Veoma rano ostali su bez oca, samo sa majkom Milijanom, koja je radeći u nadnici njima obezbeđivala koru hleba, pa je počivši patrijarh još kao mladić preuzeo brigu o porodici... Sada će se konačno odmoriti moj dobri brat, ništa me ne može utešiti </strong></em></p>
  • <p><em><strong>Veoma rano ostali su bez oca, samo sa majkom Milijanom, koja je radeći u nadnici njima obezbeđivala koru hleba, pa je počivši patrijarh još kao mladić preuzeo brigu o porodici... Sada će se konačno odmoriti moj dobri brat, ništa me ne može utešiti </strong></em></p>
  • <p><em><strong>Veoma rano ostali su bez oca, samo sa majkom Milijanom, koja je radeći u nadnici njima obezbeđivala koru hleba, pa je počivši patrijarh još kao mladić preuzeo brigu o porodici... Sada će se konačno odmoriti moj dobri brat, ništa me ne može utešiti </strong></em></p>
  • <p><em><strong>Veoma rano ostali su bez oca, samo sa majkom Milijanom, koja je radeći u nadnici njima obezbeđivala koru hleba, pa je počivši patrijarh još kao mladić preuzeo brigu o porodici... Sada će se konačno odmoriti moj dobri brat, ništa me ne može utešiti </strong></em></p>
  • <p><em><strong>Veoma rano ostali su bez oca, samo sa majkom Milijanom, koja je radeći u nadnici njima obezbeđivala koru hleba, pa je počivši patrijarh još kao mladić preuzeo brigu o porodici... Sada će se konačno odmoriti moj dobri brat, ništa me ne može utešiti </strong></em></p>