Najnovije vesti

INCEST SAGA IZ MRČAJEVACA SE NASTAVLJA: Policija evakuisala strica i njegovu bratanicu! Razjareni meštani stražare ispred kuće! RASPOP ZAHTEVA PREGLED GINEKOLOGA
Foto: Printscreen, Kurir

Drama

INCEST SAGA IZ MRČAJEVACA SE NASTAVLJA: Policija evakuisala strica i njegovu bratanicu! Razjareni meštani stražare ispred kuće! RASPOP ZAHTEVA PREGLED GINEKOLOGA

Društvo

Neki mladići hteli da provale u kuću i linčuju raspopa, pa je policija par izmestila iz Mrčajevaca, a okupljeni zahtevaju da službe utvrde da li je u pitanju sekta, droga ili incest...

Zbog opasnosti da okupljeni Mrčajevčani provale u kuću i linčuju raspopa Miroljuba Šćepovića (50), a u kojoj se zajedno s njim nalazila njegova bratanica Jasmina Stefanović (19), za koju se još ne zna pod kojim je okolnostima napustila roditeljsku kuću i pobegla sa stricem, policija ih je oboje prošle noći smestila u sigurnu kuću.

Da sve dobije melodramski obrt, pobrinuo se raspop Šćepović, koji je zatražio od nadležnih da bratanicu pregledaju i ginekolozi kako bi se utvrdilo da s njom nije imao seksualne odnose.

foto: Kurir

Priveli i roditelje

Da mnogo štošta nije najjasnije u ovoj sapunici, potvrđuje i činjenica da su nekoliko sati pre nego što su Jasmina i Miroljub prebačeni u sigurnu kuću, i njeni roditelji privedeni u mrčajevačku stanicu policije pod sumnjom da su ispred kuće Šćepovića organizovali protest koji nije prijavljen.

Od utorka, otkako su se vratili iz Crne Gore, gde su se krili nedelju dana, ispred kuće Šćepovića počeli su da se okupljaju Mrčajevčani, dajući podršku roditeljima koji sumnjaju da je njihova ćerka pod lošim uticajem strica, ne isključujući mogućnost i da je s njim u emotivnoj vezi.

foto: Kurir

Saznavši da je odbegli par zajedno u Mrčajevcima, meštani, među kojima su bili i Jasminini roditelji, počeli su da se okupljaju ispred njegove kuće, dajući podršku roditeljima koji ćerku žele da vrate kući.

- Policija je radila svoj posao, pošto skup nije prijavljen, popisivali su imena svih koji su došli pred kuću Šćepovića. U jednom trenutku građani su spontano stali u red kako bi se upisali kod policijskog službenika, u znak protesta jer ova fama traje već deset dana - izjavio je Miloš R., jedan od okupljenih, kojih je bilo više stotina, smenjujući se ispred raspopove kuće.

- Noćas je postojala opasnost da neki mladići provale u kuću i linčuju raspopa, pa smo od policije zahtevali da se Miroljub i Jasmina izmeste iz Mrčajevaca u sigurnu kuću da ne bi došlo do incidenta, jer je situacija nakon privođenja Jasmininih roditelja došla do usijanja. Oni su odvojenim kolima odvezeni iz Mrčajevaca na sigurno i naš je zahtev da stručne službe utvrde šta se tu dešava. Da li je u pitanju sekta, droga ili incest, ko je pod čijim uticajem i slično, u ovom trenutku možemo samo da nagađamo, zato tražimo hitnu reakciju nadležnih - izjavio je Radoslav Bogićević, predsednik MZ Mrčajevci.

Stručnjaci na potezu

- Medutim, iako su Stefanovići udaljeni s mesta događaja, Mrčajevčani su nastavili da se okupljaju i šetaju ispred škole, odnosno kuće Šćepovića, zbog čega smo pojačali policijsko obezbeđenje. Devojka je punoletna i tu nema govora o otmici i prisilnom odlasku, naročito jer je ona 2. septembra policiji dala izjavu da je sa stricem svojevoljno napustila roditeljsku kuću jer ju je majka maltretirala. Takođe, istraga će se, između ostalog, fokusirati i na navodne nesuglasice među supružnicima Stefanović, koji su prethodili devojčinom odlasku od kuće - kaže Kurirov izvor iz istrage.

Kako saznajemo, sa Jasminom će razgovor obaviti stručne službe čačanskog Centra za socijalni rad kako bi potvrdile ili odbacile sumnje koje se njenom stricu i njoj stavljaju na teret.

Inače, Miroljub Šćepović, koji je pretprošle noći našao zaštitu u sigurnoj kući u Čačku, vratio se juče u svoj dom.

Roditelji optimisti VALJDA ĆE SAD PRAVILNO RASUĐIVATI

Nakon brojnih peripetija, naša je ćerka sada u sigurnoj kući, odvojena od strica. Verujemo da će sada, bez njegovog uticaja, biti sposobna da pravilno rasuđuje. U utorak, tokom okupljanja ispred Šćepovićeve kuće, supruga i ja smo privedeni u čačansku policiju, gde nam je izrečena mera udaljenja od ćerke Jasmine. Zadovoljni smo što je ona na sigurnom. Što se tiče njenih optužbi za nasilje, to je izmišljena priča, ni ja ni supruga je nismo maltretirali, to smo i u policiji rekli - izjavio je Perica Stefanović, otac devojke.

Advokat Dragan Pašić POLICIJA KASNO REAGOVALA

Pre­ma re­či­ma Dra­ga­na Pa­ši­ća, advo­ka­ta po­ro­di­ce Ste­fa­no­vić, pro­te­sti gra­đa­na, pri­vo­đe­nje ro­di­te­lja i uzne­mi­ra­va­nje gra­đa­na mo­gli su bi­ti izbe­g­nu­ti da je po­li­ci­ja rea­go­va­la ra­ni­je. - Po­li­ci­ja je rea­go­va­la tek po­što je usle­dio pri­ti­sak jav­nos­ti i pro­te­sti me­šta­na, što go­vo­ri da je po­li­ci­ja zlou­po­tre­bi­la svo­ja ovla­šće­nja in­te­r­ve­ni­šu­ći isklju­či­vo u ci­lju spre­ča­va­nja pro­te­sta. Sa­da ima­mo i pa­ra­do­ks da ume­sto da do­bi­je po­moć na­dle­žnih or­ga­na, otac ima pri­ja­vu za na­si­lje u po­ro­di­ci, ko­ju je pod­ne­la će­r­ka Ja­smi­na. Po­li­ci­ja je tre­ba­lo da rea­gu­je pr­vog da­na ka­da je će­r­ka da­la izja­vu po­li­ci­ji, ka­da je oti­šla od ku­će, a ne da na­k­na­d­no spro­vo­di do­sled­nost i ro­di­te­lje pred­sta­vlja kao zlo­či­n­ce - izja­vio je advo­kat Pa­šić i do­dao da se Ja­smi­na na­la­zi u si­gu­r­noj ku­ći u Ča­č­ku, gde će do­bi­ti neo­p­hod­nu le­ka­r­sku i dru­gu stru­č­nu po­moć. In­sti­tu­ci­je su omo­gu­ći­le da Ja­smi­na bu­de odvo­je­na od ra­spo­pa ka­ko bi se utvr­di­le sve oko­l­nos­ti­.

Kurir.rs/Vesna Garić Foto: Kurir/Privatna arhiva

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...