Najnovije vesti

NASILJE U SRBIJI MORA SE SMANJITI NA MINIMUM! Biljana Popović Ivković: Prevencija, pružanje pomoći, osnaživanje žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima su prioritetne aktivnosti MUP
Foto: Kurir.rs/MUP Srbije

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova

NASILJE U SRBIJI MORA SE SMANJITI NA MINIMUM! Biljana Popović Ivković: Prevencija, pružanje pomoći, osnaživanje žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima su prioritetne aktivnosti MUP

Društvo

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković istakla je danas da su prevencija, pružanje pomoći, osnaživanje žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima prioritetne aktivnosti Ministarstva i da nasilje moramo smanjiti na minimum.

Govoreći na konferenciji "Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji“ u Beogradu, Popović Ivković, kao predsedavajuća i Radnom grupom MUP koja se bavi problematikom nasilja u porodici, pozvala je da se nasilje u porodici prijavljuje i podsetila na besplatnu telefonsku liniju sa brojem 0800-100-600 koja je dostupna 24 časa dnevno.

- Iako Zakon o sprečavanju nasilja u porodici omogućava anonimnu prijavu, žrtva to vrlo često ne želi da uradi, a moram reći i njena okolina, kao i oni koji imaju saznanje da se dogodilo nasilje, pa u velikom broju slučajeva to čini policija. Primera radi, u 2018. godini od 34 slučaja ubijenih žena, čak u 27 nije bilo prijava za nasilje u porodici. Tendencija se nastavlja i u 2019. godini, od 28 slučajeva ubistva, u 15 nije bilo ranijih prijava za nasilje u porodici, naglasila je Popović Ivković.

Prema statistici koju je iznela državni sekretar, u 2018. godini broj oštećenih žena krivičnim delom nasilje u porodici bio je 4.728, dok je od 1. januara do 12. novembra 2019. godine taj broj manji i iznosi 3.651. Broj žrtava ženskog pola za krivična dela sa smrtnim ishodom izvršenih u okviru porodice i partnerskih odnosa u 2018. godini je 34, dok je do novembra 2019. godine taj broj 28.

- Broj hitnih mera ukupno izrečenih na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u 2018. godine je 27.042, od čega je 8.065 mera privremenog udaljenja učinioca iz stana i 18.977 mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i da joj prilazi. Ukupan broj produženih hitnih mera u 2018. godini iznosio je 16.000. Tokom 2019. godine, zaključno sa 12. novembrom broj ukupnih hitnih mera izrečenih na osnovu Zakona je 23.097, od čega je 7.061 mera privremenog udaljenja učinioca iz stana i 16.036 mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i da joj prilazi. Ukupan broj produženih hitnih mera do sada iznosi 12.675, rekla je Popović Ivković.

Državni sekretar je naglasila da se ženama žrtvama nasilja i eksploatacije mora poslati jasna poruka da nisu same i da su država, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva, kao i celokupna javnost uz njih, da je važno ohrabriti ih i podržati da prijave nasilje, kako bi počinioci bili otkriveni i adekvatno kažnjeni. U vezi sa ovom temom, ona je apelovala na medije da izveštavaju sa posebnim senzibilitetom.

- Posebno ističem da smo u cilju lakšeg otkrivanja nasilja nad ženama započeli sa sprovođenjem projekta "Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“ koji realizujemo u saradnji sa UN WOMEN. Navedeni projekat će doprineti unapređenju znanja i veština policijskih službenika, nadležnih državnih tela i pravosudnih aktera, neophodnih za uvođenje i primenu nove mere zaštite - sistema narukvica za žrtve i počinioce nasilja, a sve sa ciljem da se osigura bezbednost žena i devojčica, istakla je Popović Ivković.

Državni sekretar je naglasila da su sprovedene brojne aktivnosti u cilju obuke policijskih službenika za postupanje u slučajevima sprečavanja porodičnog nasilja i pružanja zaštite žrtvama nasilja, kako je predviđeno Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova u toku 2017. i 2018. godine, u saradnji sa Кriminalističko-policijskim univerzitetom obučilo je 1.350 policijskih službenika za primenu Zakona. Do kraja januara 2020. godine, biće obučeno još oko 700 policijskih službenika kako bi policija bila još efikasnija u svom postupanju, rekla je Popović Ivković.

Zamenik ambasadora EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar istakla je da je nasilje nad ženama kukavički čin i da zaslužuje nultu toleranciju. Ona je najavila da će 22. novembra biti pokrenuta kampanja "16 dana aktivizma“ protiv nasilja nad ženama.

- Rodna neravnopravnost i nasilje nad ženama su dve strane iste medalje, protiv kojih se treba boriti podjednako i bez odlaganja, istakla je Norčič.

Olivera Janković Leković iz Agencije UN Women istakla je je da žene koje se nalaze u situaciji nasilja moraju biti stavljene u centar intervencija svih nadležnih institucija koje su uključene u odgovor nasilja prema ženama i da za počinioce nasilja ne može da postoji nikakvo opravdanje i olakšavajuće okolnosti.

Кonferenciju "Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji“ su realizovale tri partnerske organizacije - Кuća rodnih znanja i politika iz Novog Sada, FemPlatz iz Pančeva i Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju iz Niša, u okviru regionalnog programa koji podržava UN Women u Srbiji i finansira Evropska unija.

(Kurir.rs)

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...