MINISTARSTVO PROSVETE POSLALO DOPIS DIREKTORIMA ŠKOLA! Odgovorili na sve dileme, celodnevna nastava se i dalje organizuje
Foto: Shutterstock

Veoma je važno da ocenjivanje zadrži svoje različite funkcije

MINISTARSTVO PROSVETE POSLALO DOPIS DIREKTORIMA ŠKOLA! Odgovorili na sve dileme, celodnevna nastava se i dalje organizuje

Društvo -

Ministarstvo prosvete poslalo je dopis direktorima škola nakon odluke o završetku školske godine, ocenama, ali je i dalo smernice za dalje postupanje.

- Polazeći od osnovnih ciljeva obrazovanja i vaspitanja, prvenstveno radi obezbeđivanja dobrobiti i podrške celovitom razvoju deteta, učenika i polaznika i stvaranja uslova za podsticajno i beznedno okruženje, nakon velike tragedije koja je se desila 3. maja 2023. godine u Oglednoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i posledica koje tragedija nosi, obaveštvamo vas o sledećem:

U skladu sa kalendarima obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole, kojima je data mogućnost odstupanja od utvrđenog broja nastavnih dana do 5 odsto, drugo polugodište školske 2022/2023. godine za učenike osnovne i srednje škole, u u delu koji se odnosi na redovnu nastavu, završava se utorak 6. juna 2023. godine - piše u dopisu:

Sve ostale aktivnosti predviđene kalendarima obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole ostvaruju se i dalje kako je utvrđeno.

Imajući u vidu podzakonska akta kojima je utvrđeno ocenjivanje učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, potrebno je da škola utvrdi predlog zaključnih ocenana kraju školske godine najkasnije do 6. juna 2023. godine, o čemu blagovremeno obaveštava učenike i njihove roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike. Prilikom upoznavanja učenika i roditelja sa predlogom zaključne ocene nastavnik daje i obrazloženje ocena, kao i sugestije za učenika o tome na koji način mogu da, ukoliko žele, poprave ocenu. Posebno je potrebno da se vodi računa prilikom utvrđivanja, predloga zaključnih ocena, o odredbama koje se odnose na mogućnost predlaganja zaključne ocene u slučajevima kada je učenik ocenjen manje puta od propisanog.

Praćenje razvoja, napredovanja i ostvarenosti postignuća učenika u toku školske godine obavlja se formativnim i sumativnim ocenjivanjem. Prilikom pripreme zaključne ocene nastavnik treba da ima u vidu i samostalnost i angažovanje učenika i u okviru drugih oblika obraznovno-vaspitnog rada čija realizacija doprinosi ostvarivanju ishoda obaveznih predmeta izbornih programa i aktivnosti.

Veoma je važno da ocenjivanje zadrži svoje različite funkcije (da pruža informaciju o ostvarenim rezultatima, da motiviše učenike za dalji rad i učenje, da služi planiranju daljih koraka u radu) i da ocene budu korisne za učenike, roditelje kao i nastavnike.

U periodu od 7 . juna 2023. godine, odnosno nakon završetka drugog polugodišta u delu koji se odnosi na redovnu nastavu i najkasnije do 20. juna 2023. godine u školama se ostvaruju oblici obrazovno-vaspitnog rada (dopunska, dodatna i pripremna nastava i nastava u prirodi), kao i ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa godišnjim planom rada škole, i cilju obezbeđivanja boljih postignuća učenika na kraju školske 2022/2023. a sve u najboljem interesu učenika.

Od škola se očekuje da svakom učeniku koji nije zadovoljan predlogom zaključne ocene, obezbedi uslove da tu ocenu popravi ukoliko pokaže rezultat koji je osnova za popravljanje ocena.

Produženi boravak, kao poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada, u školama gde postoji organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine. Preporuka je da škola izvrši anketiranje roditelja i na osnovu rezultata anketiranja organizuje rad produženog boravka.

0313520657, pismeni zadatak, dete, škola, učenje, sveska, zadatak
foto: Lev Dolgachov / Alamy / Alamy / Profimedia

Takođe, celodnevna nastava, kao posebam oblik obrazovno-vaspitnog rada, organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine. Rad u odeljenjima celodnevne nastave ostvaruje se kroz organizaciju različitih oblika slobodnih aktivnosti. Preporuka je da škola, i u ovom delu, izvrši anketiranje roditelja i da na osnivu anketiranja organizuje celu nastavu.

Sve aktivnosti koje se odnose na organizaciju i realizaciju završnog ispita za učenike osmog razreda osnovne škole, završnog ispita na kraj srednjeg obrazovanja u trogodišnjem trajanju i maturskog ispita za učenike srednje škole sprovode se u skladu sa godišnjim planom. Takođe, sve aktivnosti koje se odnose na razredne i popravne ispite, godišnje ispite u osnovnim i srednjim muzičkim školama, kao i sve druge ispite koji se polažu u školama, sprovode se u skladu sa godišnjim planom. U stručnim školama se praksa, praktična nastava i učenje kroz rad sprovode u skladu sa godišnjim planom.

Takođe, potrebno je da nastavnici o stručni saradnici u okviru ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada organizuju aktivnosti i teme u cilju razvoja socijalnih i emocionalnih veština učenika, kao i na primer: tolerancije, empatije, timskog rada, kreativnosti, samokontrole, optimizma, poštenja i zahvalnosti.

Direktori, nastavnici i stručni saradnici u našim školama su, u vrlo teškim, kriznim trenucima, pokazali punu spremnost i kapacitet da obezbede bezbedno, uređeno, zdravo i podsticajno okruženje u kome će se učenici, razvijati i učiti. U ovom trenutku ukazujemo na poseban značaj zahteva koji proizilaze iz onsovnih ciljeva obrazovanja i vaspitanja, a sve sa ciljem obezbeđivanja dobrobiti i podrške celovitom razvoju deteta, učenika i polaznika, obezbeđivanja podsticajnog i bezbednog okruženja za celoviti razvoj deteta, učenika i odraslog, razvijanja nenasilnog ponašanja i uspostavljanja nulte tolerancije prema nasilju.

U uverenju da u nastavničkim kolektivima postoji zajedničko, nedvosmisleno razumevanje složenosti i delikatnosti ukupnog društvenog konteksta u kome smo svi sumerini na dobrobit dece i mladih, srdačno vas pozdravljamo - stoji u dopisu direktorima škola.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

03:41

ŠTA ĆE BITI S RIBNIKAROM? Apel majke ubijene devojčice uskoro dobija epilog: Škola pred detaljnom rekonstrukcijom

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track