Najnovije vesti

SKUPŠTINA USVOJILA SET ZAKONA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA: Leks specijalis za bržu izgradnju auto-puteva
Foto: TANJUG/ Sava Radovanović

smanjen broj administrativnih procedura

SKUPŠTINA USVOJILA SET ZAKONA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA: Leks specijalis za bržu izgradnju auto-puteva

Politika

Skupština Srbije usvojila je danas set zakona iz oblasti saobraćaja, među kojima je poseban zakon (leks specijalis) koji treba da ubrza izgradnju za državu važnih infrastrukturnih projekata poput auto-puteva.

Reč je o posebnom Zakonu o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Srbiju.

Donošenje zakona omogućiće, pored ostalog, ranije puštanje u saobraćaj određenih deonica puteva, raniji povraćaj uloženih sredstava, kao i efikasnije korišćenje budžetskih i kreditnih sredstava.

Zakonom se, između ostalog, skraćuju se rokovi postupanja organa koji sprovodi eksproprijaciju, kao i sve administrativne procedure koje su se u praksi pokazale kao neefikasne prilikom izgradnje linijskih infrastrukturnih objekata.

Poslanici su izglasali izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji koji se usklađuje sa propisima EU, a najznačajnije izmene tiču se profesionalnih kvalifikacija, odnosno regulisanih profesija u oblasti planiranja i izgradnje, tj. izdavanja licenci inženjerima, arhitektama i prostornim planerima i sticanje prava na obavljanje stručnih poslova u okviru tih profesija.

U oblasti licenciranja inženjera, smanjen je broj administrativnih procedura. Izmenama zakona se prvi put uvodi pojam metroa, kao vrste linijskog infrastrukturnog objekta.

Zakon o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru treba da omogući da ova oblast bude uređena jednim propisom umesto sadašnja tri, da nadležnost za vođenje i održavanje bude objedinjena kod Republičkog geodetskog zavoda kao i da proces ažuriranja podataka i njihovu razmenu između državnih organa učini efikasnijim.

Usvajanje predloga zakona se omogućava i da se podaci iz ovih registara koriste u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, što će doprineti većem kvalitetu pružanja javnih usluga za građane.

Izmene Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, ima za cilj da se poveća maksimalna spratnost objekata koji se grade u okviru ovog projekta (sa šest na osam spratova).

Parlamentarci su usvojili i izmene i dopune Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koje treba da omoguće efikasniju primenu zakonskih odredbi u praksi, između ostalog u delu obezbeđivanja bankarskih garancija, i doprinesu da se okonča svojinska transformacija zemljišta, i poveća promet građevinskog zemljišta i izgradnja na njemu.

Izmenama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju se regulišu uslovi za prodaju voznih karata i drugih prevoznih isprava putem interneta.

Poslanici su usvojili i dva zakona iz oblasti vodnog saobraćaja. Izmene i dopune Zakona o plovidbi I lukama na unutrašnjim vodama omogućavaju prenos nadležnosti sa Agencije za upravljanje lukama na resorno ministarstvo.

Zakon o hidrografskoj delatnosti ima za cilj da uredi pravni okvir za obavljanje hidrografske delatnosti. Takođe Zakon predviđa da Direkcija za vodne puteve uspostavi i upravlja Centralnom bazom hidrografskih podataka kao integrisanim informacionim sistemom za podatke iz ove oblasti.

(Kurir.rs/Tanjug/ FOTO: Tanjug/ Sava Radovanović)

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...