01:29

SVEDOCI ISTORIJE: Ploča sa Rudnika, i običaji rimskih rudara