00:43

KURIR NA JARINJU, NOĆ PROŠLA BEZ INCIDENATA: Tu su 2 jedinice ROSU sa dugim cevima i bornim kolima