00:33

HILJADE VERNIKA U ĐURĐEVIM STUPOVIMA: Sve protiče u miru, nema nikakvih incidenata