01:26

"SVI VOLIMO NEŠTO DA NASLEDIMO, OSIM DUGOVA" Advokat objašnjava da li je moguće osloboditi se nasleđenih dugovanja