01:50

Analiza svih političkih opcija: Šta nude kandidati?