03:27

"OBEZBEĐENJE NIJE REAGOVALO, UBICA JE UNEO NOŽ" Advokat i sudski veštak analiziraju: Da li su napadači NAMERAVALI da ubiju Stefana