Najnovije vesti

SLAV­NI UKRA­JI­NAC UZBU­R­KAO SVET: Vla­di­mir Kli­č­ko se vra­ća u ri­ng?!
Foto: Profimedia

Opa

SLAV­NI UKRA­JI­NAC UZBU­R­KAO SVET: Vla­di­mir Kli­č­ko se vra­ća u ri­ng?!

Ostali sportovi

Le­ge­n­dar­ni ukra­jin­ski bo­k­se­r­ski Vla­di­mir Kli­č­ko ra­z­mi­šlja o po­vra­t­ku u ri­ng!

Kli­č­ko je obja­va­ma na dru­štve­nim mre­ža­ma na­pra­vio pra­vu po­me­t­nju u sve­tu bo­k­sa, jer je svo­je na­vi­ja­če upi­tao ko­ja bi im se nje­go­va bo­r­ba na­j­vi­še svi­de­la - pro­tiv En­to­ni­ja Džo­šue, Ta­j­so­na Fju­ri­ja ili Deon­te­ja Va­j­l­de­ra.

foto: AP

On je već bo­k­so­vao sa Džo­šuom i Fju­ri­jem, a pre­tr­peo je po­ra­ze, 2015. od Fju­ri­ja i 2017. od Džo­šue. Na­kon to­ga je odlu­čio da se po­vu­če, ali izgle­da da je ka­če­nje ru­ka­vi­ca o klin bi­lo sa­mo pri­vre­me­nog ka­ra­k­te­ra. Sa­da, po­put Džo­r­dža Fo­r­me­na, že­li da se pod sta­re da­ne oki­ti ti­tu­lom u te­škoj ka­te­go­ri­ji. Ame­ri­ka­n­cu je to uspe­lo sa 45 go­di­na, a Kli­č­ko ima 45.

Ukra­ji­nac je imao na­j­du­ži pe­riod ša­m­pio­n­skog sta­ža, jer je na vr­hu bio čak 4.382 da­na. To­kom pro­fe­sio­nal­ne ka­ri­je­re za­be­le­žio je 64 po­be­de, od če­ga 53 no­kau­tom.

P. G.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...