CERSKA BITKA PRVA POBEDA U VELIKOM RATU! Stepa postao vojvoda, najureni Austougari za sobom ostavili 2.000 unakaženih tela civila

trajala od 12. do 19. avgusta 1914.

CERSKA BITKA PRVA POBEDA U VELIKOM RATU! Stepa postao vojvoda, najureni Austougari za sobom ostavili 2.000 unakaženih tela civila

Društvo -

Sredinom avgusta 1914. godine srpska Vrhovna komanda bila je u iščekivanju gde će i na kom pravcu biti glavni udar austrougarskih snaga. Obaveštajni podaci sugerisali su udar preko Drine, ali vojna logika je nalagala prelazak preko Save i Dunava i nastupanje dolinom Morave u središte države. U skladu sa tim bile su raspoređene tri srpske armije.

Srpska vojska u pokretu
Srpska vojska u pokretufoto: Ministarstvo odbrane

Kako je došlo do sukoba na planini Cer i njegov epilog tema su novog edukativno-dokumentarnog filma iz serijala "Minijature" u produkciji Zastava filma, koje se mogu pogledati na sajtu Ministarstva odbrane kao i Jutjub kanalu ministarstva i Vojske Srbije.

Zapis o tome ostavio je dr Mile Bjelajac sa Instituta za noviju istoriju Srbije:

Kada je postalo jasno da je austrougarska armija krenula preko Drine ka Valjevu i preko Save na Šabac, srpska vojska otpočela je marš manevar ka planini Cer i ka Šapcu. Neprijatelj je, nažalost, bio brži. Pali su Šabac i Loznica. Brojne izbeglice počele su da beže iz okupiranih teritorija.

Civili pripomažu vojsci
Civili pripomažu vojscifoto: Ministarstvo odbrane

Srpska vojska je u manevarskom maršu prelazila i po 50 kilometara dnevno. Kombinovana divizija išla je ka Ceru, Šumadijska je imala naređenje da oslobodi Šabac. Konjička divizija upućena je u Mačvu, na spoju ove dve divizije.

Kolona vojna
Kolona vojnafoto: Ministarstvo odbrane

U marš manevru srpske vojske, na obroncima Cera, došlo je do noćnog boja u susretu. Čelni 2. Prekobrojni puk prvi je nagazio na usnule delove neprijatelja. Ostali pukovi ulazili su u borbu kako su pristizali. Planina se prolamala od eksplozija srpskih ručnih bombi, pokliča, zvukova trube...

Srpske trupe su u noćnoj borbi 15. na 16. avgust potpuno rastrojile neprijateljsku 21. diviziju. Tri dana trajale su borbe na Ceru i Iverku. Neprijatelj je 19. avgusta slomljen i krenuo je u povlačenje ka Drini. U narednih nekoliko dana oslobođen je Šabac, kao i cela teritorija Kraljevine Srbije.

Sahrana poginulih
Sahrana poginulihfoto: Ministarstvo odbrane

Austrougari su na bojištu ostavili oko 4.500 zarobljenih i ranjenih vojnika. Zaplenjena je i velika količina, oko 25.000, topova, haubica, konja, pušaka i mitraljeza. Srpska vojska je u borbama na Ceru imala 2.000 poginulih, a oko 16.000 vojnika izbačeno je iz stroja.

Bolnica
Bolnicafoto: Ministarstvo odbrane

Posle povlačenja austrougarskih trupa iz Srbije srpski vojnici su u Mačvi i Pocerini zatekli preko 2.000 unakaženih tela civila, pobijenih ranjenika i brojne porušene kuće, crkve i javne zgrade.

Austrougari su zverski ubijali srpske civile
Austrougari su zverski ubijali srpske civilefoto: Ministarstvo odbrane

Za uspeh u Cerskoj bici general Stepa Stepanović dobio je čin vojvode.

Bojno polje
Bojno poljefoto: Ministarstvo odbrane

Bila je to prva saveznička pobeda u Velikom ratu, koja je došla u trenutku dok su ostale članice Antante gubile bitke na drugim frontovima. Bitka na Ceru je velika pobeda srpske vojske nad znatno nadmoćnijim neprijateljem.

Kurir.rs

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track