Najnovije vesti

ČEDOMIR BACKOVIĆ: Sudstvo da bude nezavisno i odgovorno
Foto: Fonet

lični stav

ČEDOMIR BACKOVIĆ: Sudstvo da bude nezavisno i odgovorno

Lični stav

Čedomir Backović pomoćnik ministra pravde

Predlozi ustavnih izmena za pravosuđe pisani su tako da građani dobiju moderno, nezavisno pravosuđe, u kojem ih goni samostalni tužilac, a sudi im nezavisni sudija, a obojica za svoj rad odgovaraju građanima.

Pokušavamo da po najliberalnijim standardima Venecijanske komisije postavimo sistem koji će omogućiti da se politički uticaj na pravosuđe smanji u meri u kojoj je to maksimalno moguće.

Samostalni sudija znači da on sudi na osnovu zakona, da je stručan, da sudi svima isto u istim situacijama, da je nepristrasan i da sudi efikasno, da je marljiv i vredan. Nezavisnost sudstva podrazumeva i odgovornost, a predložena rešenja usmerena su na to da se maksimalno obezbedi i jedan i drugi princip.

Kurir / E.K.

Foto: Fonet