Najnovije vesti

Maja Gazdić: Inovacije čine struju jeftinijom
Foto: Kurir

lični stav, inženjer u EMS, član CIGRE Srbija

Maja Gazdić: Inovacije čine struju jeftinijom

Lični stav

Budućnost energetskog sektora će se sve više zasnivati na održivom razvoju i pametnim rešenjima u sektorima proizvodnje, prenosa i distribucije, a inovativna rešenja u ovom sektoru predstavljena su na konferenciji međunarodne organizacije CIGRE u Parizu. Digitalne trafostanice će u budućnosti predstavljati osovinu elektroenergetskog sistema jer omogućavaju odgovornije upravljanje proizvodnjom, prenosom i potrošnjom energije, čime će se ujedno obezbediti smanjenje emisije ugljen-dioksida i smanjenje gubitaka u mreži. Digitalizacija celog sistema će građanima doneti kvalitetniju i sigurniju isporuku struje bez isključenja i nižu cenu kilovata zbog povećanja efikasnosti sistema proizvodnje i upravljanja.