Najnovije vesti

SUD EU PRIHVATIO U CELOSTI TUŽBU EK Austrija izgubila spor zbog diskriminacije stranih radnika
Foto: Profimedia

presuda

SUD EU PRIHVATIO U CELOSTI TUŽBU EK Austrija izgubila spor zbog diskriminacije stranih radnika

Austrija

Sud EU u celosti je prihvatio tužbu Evropske komisije protiv Austrije zbog smanjenja dečjeg dodatka i porodičnih poreskih olakšica za decu radnika iz drugih država članica koja ne žive u Austriji, nego u svojoj matičnoj državi.

Austrija od 1. januara 2019. za radnike čija deca stalno borave u drugoj državi članici primenjuje prilagođavanje paušalnog iznosa porodičnih davanja kao i iznosa različitih poreskih povlastica, zavisno o opštem nivou cena u dotičnoj državi članici.

Komisija je podnela tužbu protiv Austrije jer smatra da je tu reč o diskriminaciji radnika migranata u odnosu na austrijske državljane, što je protivno pravu EU.

Tužbu Komisije podržalo je više država članica: Češka, Hrvatska, Poljska, Rumunija, Slovenija, Slovačka i Nadzorno telo EFTA-e, dok su Danska i Norveška intervenisaleu podršku Austriji.

Sud je u svojoj presudi utvrdio da porodični dodaci i odbici za izdržavano dete u pitanju predstavljaju porodične naknade, koje potpadaju pod Uredbu o koordinaciji socijalnog osiguranja i ne podležu bilo kakvom smanjenju ili izmeni zbog činjenice da korisnik ili njegov članovi porodice borave u državi članici koja nije ona koja ih je dodelila.

Kontroverzni mehanizam prilagođavanja

Sporni mehanizam prilagođavanja, pošto se primenjuje samo ako dete boravi van austrijske teritorije, uglavnom pogađa radnike migrante jer je veća verovatnoća da će njihova deca boraviti u drugoj državi članici.

Kako velika većina radnika migranata na koje utiče ovaj mehanizam dolazi iz država članica u kojima su troškovi života niži nego u Austriji, oni primaju porodične beneficije, kao i socijalne i poreske olakšice u manjoj meri od onih koje se odobravaju austrijskim radnicima.

Sud je utvrdio da mehanizam prilagođavanja predstavlja indirektnu diskriminaciju na osnovu nacionalnosti koja, u svakom slučaju, nije opravdana.

- U tom pogledu Sud ističe da radnici migranti učestvuju na isti način kao i nacionalni radnici u određivanju i finansiranju iznosa doprinosa na kojima se temelje predmetni porodični dodaci i poreske povlastice a da se pritom ne uzima u obzir boravišno mesto njihove dece, ističe Sud, dodajući da je sporni austrijski zakon protivan i Uredbi o slobodi kretanja radnika u Uniji.

Kurir.rs/Index.hr

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
 
track