Najnovije vesti

STRAVIČNA STATISTIKA: U 89% slučajeva siluju bliski ljudi!

Uznemirujuće

STRAVIČNA STATISTIKA: U 89% slučajeva siluju bliski ljudi!

Društvo
Žene između 15. i 44. godine imaju veće šanse da budu silovane nego da dobiju rak ili učestvuju u saobraćajnoj nesreći

BEOGRAD - Zločini su nevidljivi!Evropska istraživanja pokazuju da se samo dva od 10 odsto svih slučajeva silovanja prijavljuju policiji, dok većina zločina ostaje nevidljiva, čime nivo seksualnog nasilja biva potcenjen.PoznaniciTamara Tripić, poslanica i članica Ženske parlamentarne mreže, kaže da većinu dela silovanja izvršavaju ženi bliske osobe.- Samo 11 odsto silovanja izvršila je nepoznata osoba, uglavnom su to ženi poznate osobe, članovi uži i šire porodice, prijatelji, poznanici - ističe Tripićeva i dodaje da primećuje da se veća pažnja posvećuje kažnjavanju počinilaca nego zaštiti žrtava.Rezultati istraživanja govore i da žene između 15. i 44. godine imaju veće šanse da budu silovane ili da pretrpe nasilje u porodici nego da dobiju rak, malariju ili da učestvuju u saobraćajnoj nesreći.Istanbulska konvencijaKonvencija Saveta Evrope o prevenciji borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - Istanbulska konvencija - obavezuje države potpisnice da prilagode krivično zakonodavstvo i uključe definiciju silovanja koja podrazumeva nedostatak pristanka kao element zločina i ukida uslov korišćenja fizičke sile. Srbija je ratifikovala ovaj dokument, a sad je na redu usaglašavanje domaćeg zakonodavstva s Konvencijom, što će izazvati angažman institucija sistema.(A. K.)

MUPSILOVATELJI PONAVLJAJU DELAStefan Milijanović iz Uprave kriminalističke policije kaže da silovatelji moraju biti kažnjeni na adekvatan način:- Najčešće se dešava da silovatelj ponovi delo, imamo stravične primere da i nakon izlaska iz zatvora nastavljaju s delima. Krivično delo silovanja je teško dokazivo.

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...