ŽANDARM GREŠKOM UBIO ZDRAVKA (23)? Iz službenog pištolja ga usmrtio hicem u glavu, a veruje se da je pomešao "metu" zbog frizure
Foto: Shutterstock

pre tačno 17 godina

ŽANDARM GREŠKOM UBIO ZDRAVKA (23)? Iz službenog pištolja ga usmrtio hicem u glavu, a veruje se da je pomešao "metu" zbog frizure

Crna Hronika -

Zdravko Negovanović (23) iz Čeneja ubijen je na današnji dan pre tačno 17 godina.

u prvim satima 30. novembra 2006. godine na parkingu ispred lokala RST, u novosadskom naselju Liman 3. Dve godine kasnije, za ubistvo je na 14 godina zatvora osuđen Ž. I., (40), inače pripadnik novosadske Žandarmerije.

Negovanović je veče uoči ubistva sa još dvojicom prijatelja došao u RST, gde je nastupala grupa "Kerber". Veče je bilo uobičajeno, a Zdravko je sa svojim društvom sedeo za stolom i zabavljao se.

Oko jedan sat posle ponoći, Negovanović je krenuo da potraži jednog od prijatelja koji je izašao iz kluba. U tre­nut­ku ka­da je za­stao po­red ka­mi­o­na na par­kin­gu, iz mra­ka je od­jek­nuo hi­tac ko­ji ga je po­go­dio u gla­vu.

Kada su Zdravkovi prijatelji primetili da ga dugo nema, izašli su iz lokala i pronašli ga na mračnom delu parkinga, sa ranom na glavi.

Mladić je ležao iza parkiranog kamiona, a drugovi su ga preneli do ulice na svetlo. Odmah su obavestili Hitnu pomoć i policiju, ali Negovanoviću nije bilo spasa.

Sukob sa radnikom obezbeđenja

Policija je, tokom uviđaja, pronašla samo jednu čauru od metka i ubrzo uhapsila osumnjičenog za kojeg se ispostavilo da je bivši policajac, a potom pripadnik novosadske Žandarmerije. On je nekoliko dana ranije navodno suspendovan upravo zbog problematičnog ponašanja.

policija, žandarm, Žandarmerija
foto: Instagram Printscreen/MUP Srbije

De­žur­ni is­tra­žni su­di­ja Okru­žnog su­da u No­vom Sa­du, Sve­ti­mir Po­po­vić, saslušao je posle hapšenja Ž. I. iz Srem­ske Ka­me­ni­ce.

Ž. I. je na sa­slu­ša­nju is­pri­čao da je te ve­če­ri bio u ka­fe klu­bu "RST", i da je izbio su­ko­b iz­me­đu nje­ga i rad­ni­ka obez­be­đe­nja lo­ka­la, po­sle če­ga je oti­šao. Opi­su­ju­ći rad­ni­ka obez­be­đe­nja sa ko­jim je imao kon­flikt, osum­nji­če­ni je re­kao da ima za­li­za­nu ko­su. Na sa­slu­ša­nju se bra­nio da se ne seća da je pu­cao te ve­če­ri. Na­vod­no je me­tak iz slu­žbe­nog pi­što­lja is­pa­lio ra­ni­je.

Ubi­je­ni Zdrav­ko Ne­go­va­no­vić je imao slič­nu fri­zu­ru (du­žu ko­su ve­za­nu u rep) kao i rad­nik obez­be­đe­nja, sa ko­jim se osum­nji­če­ni žan­darm po­sva­đao. Pretpostavlja se da je, ugle­dav­ši Ne­go­va­no­vi­ća na par­kin­gu po­red ka­mi­o­na, žan­darm pu­cao i po­go­dio ga u gla­vu. Po sve­mu su­deći, do­šlo je do za­me­ne oso­ba, ali Ž. I. to nije želeo da pri­zna.

Hitac u potiljak

Prilikom odlučivanja o kazni sud nije prihvatio tvrdnju odbrane da Ž. I. koji je bio na ratištima u Hrvatskoj, Bosni i na KiM, boluje od vijetnamskog sindroma. Veštaci su takođe utvrdili da količina alkohola koja je te noći pronađena u krvi optuženog žandarma nije bitno uticala na njegovo rasuđivanje.

Tokom suđenja Ž. I. je tvrdio da se ne seća sporne noći između 29. i 30. novembra 2006. godine, kada je jednim hicem iz službenog pištolja ustrelio Negovanovića. Te večeri, on je zajedno sa prijateljem došao do lokala u Bulevaru despota Stefana.

Kako je bio vidno pijan, žandarmu obezbeđenje nije dozvolilo da uđe u klub, gde se u tom momentu sa svojim društvom nalazio Negovanović. Ljut, žandarm je odvezao svog prijatelja kući, a potom se vratio do kafića u nameri da se obračuna sa obezbeđenjem.

U tom trenutku, Negovanović je izašao na obližnji parking, gde ga je Ž. I. pomešao sa pripadnikom obezbeđenja, jer je bio slično obučen i imao vezanu kosu u rep. Bez premišljanja, žandarm je prislonio mladiću pištolj na potiljak i ispalio hitac, a zatim je mirno otišao kući, gde su ga pronašle kolege koje su ga privele.

(Kurir.rs/24 sedam)

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track