Najnovije vesti

Protiv doživotnog zatvora
Foto: Kurir

Slovo zakona

Protiv doživotnog zatvora

Komentar dana

Doživotni zatvor predstavlja negaciju svrhe kažnjavanja. Države u kojima postoji uvele su taj institut kao zamenu za smrtnu kaznu. Kod nas je taj redosled preskočen.

Pokušaj uvođenja kazne doživotnog zatvora postojao je devedesetih, u vreme talasa aktivnosti za ukidanje smrtne kazne. Taj pokušaj nije uspeo, a prema doživotnom zatvoru postojao je veliki otpor liberalne javnosti i boraca za ljudska prava. Sad to nije slučaj! Kad je pokrenuta javna rasprava povodom Nacrta izmena i dopuna ZKP, koji je, između ostalog, predviđao i uvođenje kazne doživotnog zatvora, u početku gotovo da sam bila usamljena u stavu protiv te vrste kazne. Borci za ljudska prava nisu se posebno isticali na ovu temu. Doživotni zatvor nije ušao u skupštinsku proceduru. Nadam se i da neće.

U situaciji kad smo ga već „preskočili“ uvođenjem kazne od 30 do 40 godina zatvora kao najteže, nema mesta vraćanju korak unazad. Uvođenje doživotnog zatvora znači umanjenje ljudskih prava i sloboda jer bi predstavljalo potpuno ukidanje prava na slobodu osuđenih doživotno, odricanje društva od njih - zauvek i gašenje svake nade za te ljude i njihove porodice. U zatvorskom mraku ugasilo bi se i poslednje svetlo na kraju tunela.

Ako ne želi da ugrozi pravnu sigurnost, vlast ne sme da umanji zatečeni nivo ljudskih prava. Osuđenici za najteža krivična dela i na najtežu kaznu imaju pravo na slobodu nakon izdržane kazne od 30 do 40 godina zatvora. I ta kazna je za mnoge u stvari doživotna! Doživotni zatvor nema oslonac ni u Ustavu. Istraživanja su pokazala da čak i u nekim državama Amerike, koje poznaju smrtnu kaznu, tamo gde se ona ne izvršava ne pokazuje očekivane rezultate. Naprotiv.

Ono što pobuđuje želju za uvođenjem doživotnog zatvora jeste činjenica da se dogodilo nekoliko teških krivičnih dela koja su uzburkala javnost. U aktuelnom stanju pravosuđa, gde novi ZKP apsolutno ne funkcioniše, gde postoji pravosnažna presuda u kojoj piše da je Bris Taton lišen života 17. septembra, a preminuo je 29, u zemlji gde sudijska samostalnost, nezavisnost, stručnost i nepristrasnost egzistiraju kao mrtva slova na papiru aktuelne strategije pravosuđa, uvođenje doživotnog zatvora apsolutno je neprihvatljivo. Ja to ne mogu da podržim!

 

Zora Dobričanin Nikodijević, advokat