Najnovije vesti

SONJA LIHT: Ojačati kontrolnu ulogu Skupštine
Foto: Aleksandar Jovanović Cile

predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost

SONJA LIHT: Ojačati kontrolnu ulogu Skupštine

Lični stav

Skupština Srbije je najznačajniji prostor u kom bi trebalo da se gradi proevropski konsenzus u zemlji. Mora se ojačati uloga zakonodavne vlasti, ali i da se puna pažnja posveti kontrolnoj ulozi Skupštine. Nesrazmerno jaka izvršna vlast u odnosu na zakonodavnu i sudsku ugrožava ne samo podelu vlasti već i samu Narodnu skupštinu, u kojoj sede izabrani predstavnici građana. Jačanje uloge i dostojanstva parlamenta jedan je od osnovnih preduslova izgradnje demokratskog društva. Uz osnaživanje demokratskih institucija i procedura, profesionalne i depolitizovane javne uprave, lokalne samouprave i civilnog društva, mi ispunjavamo političke kriterijume o kojima govori izveštaj EK.

 

 

Kurir.rs/Foto: Aleksandar Jovanović Cile