Najnovije vesti

(VIDEO) HEROJI NEBA SRPSKE: Ovo je neispričana priča o nastanku V i PVO Republike Srpske
Foto: Printscreen Youtube

(VIDEO) HEROJI NEBA SRPSKE: Ovo je neispričana priča o nastanku V i PVO Republike Srpske

Bosna i Hercegovina

Nastanak Vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske (V i PVO VRS), datira još iz perioda prvih oružanih sukoba na prostoru bivše SFRJ.

Naime, pošto je aerodrom Mahovljani kod Banjaluke posednut od snaga RV i PVO JNA, prva jedinica koja je izmeštena sa prostora Slovenije bila je 474.vazduhoplovna baza iz Cerklja. Samim tim ona postaje baza B tipa na aerodromu Mahovljani. U međuvremenu do 12. avgusta 1991. prebazirana je 82.avijacijska brigada sa 237. i 238. lovačkom bombarderskom esakdrilom. Od 30. avgusta 1991. godine, stupila je na snagu naredba o prebaziranju baze i rasformiranju 82. avijacijske brigade naređenje SSNO. 2384-1, 30. avgusta 1991.

 

 

Na aerodromu Mahovljani, preostala je ojačana 238. lovačko-bombarderska avijacijska eskadrila naoružana aviona J-21 jastreb i J-22 orao. Hangare sa aerodroma Cerklje demontirali su i ponovo montirali radnici Vazduhoplovnog zavoda Kosmos ( VZ Kosmos).

 

NAJVEĆA VOJNA TAJNA SRPSKE: Tri puta je SUPERGALEB ostao bez repa, navodno je bio oboren, a on leteo

 

Budući da su političke elite u Beogradu i Podgorici odlučile da formiraju novu saveznu državu, srpski narod zapadno od Drine morao je sam da se pobrine za svoju odbranu. Savezna Republika Jugoslavija (SRJ) proglašena je 27.aprila 1992. U Beogradu je donesena odluka da se sa područja SR BiH do 19. maja 1992.  sve jedinice JNA povuku na teritoriju SRJ. Prvobitnim planom bilo je predviđeno dislokacija svih jednica JNA sa teritorije BiH.

 

" U srpskoj političkoj eliti bilo je i ljudi koji su bili svesni realnosti. Potpuna evakuacija nije bila moguća: ni tehnički, ni fizički, ali ni moralno. Uz to, od 12.maja 1992 stvaranjem Vojske Republike Srpske stvorena je kritična masa ljudi koja nije dozviljavala potpunu evakuaciju jedinica RV i PVO na srpskoj etničkoj teritoriji. U Beogradu su shvatili problem, i odlučeno je da jedinice sa aerodroma Mahovljani preuzme novostvorena VRS...Vrši se užurbano restruktuiranje snaga u smilsu komandovanja, opreme, logistike i sastava ljudstva.

 

Naredba komandanta GŠ Vojske Srpske Republike BiH, str.pov.br.30/18-17 od 16.5.1992. godine. Na osnovu nje naređeno je da se u V i PVO formiraju: Komanda sa prištapskim jedinicama, 92.mešovita avio brigada ( 92.mabr), 155. raketni puk PVO (155.rp PVO), 51. bataljon VOJIN, 474.avijacijska baza, vazdušno-renosna jurišna četa, vod za EiO, avijacijska služba  bezbednosti. Ova naredba je imala dva dela: prvi deo naredbe navodio je formacijski ustroj koji je saržavao- formacijski broj jedinice, matični broj jedinice u ratu i miru, mirnodobsku lokaciju i mobilizacijsko mesto jedinice, mirnodobsku i ratnu vojnu poštu, broj naziva jedinice, ko je rukovodilac plano mobilizacije, vreme trajanja mobilizacije i stepen MFO, dok je drugi deo naredbe navodio sastav operativne grupacije", pišu u svojoj knjizi VRS Danko Borojević i Dragi Ivić.

 


DAN KADA JE STVORENA VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE: 10 stvari ne zaboravite o NAJHRABRIJOJ VOJSCI NA SVETU

 

Novonastaloj VRS na aerodromu Mahovljani ostaje 9 aviona jastreb, 13 aviona orao, 27 helikoptera gazela, kao i 14 helikoptera Mi-8T, raketni sistemi kub, divna i volhov i više radara. Od jedinica bivšeg RV i PVO JNA, novonastala VRS preuzima ojačanu 238. lovačko-bombardersku avijacijsku eskadrilu, 111. helikopterski puk ( u čijem sastavu su se nalazile ojačan 711. protivoklopna helikopterska eskadrila, kao i  780. transportna helikopterska eskadrila), kao i celu 474.vazduhoplovnu bazu, 155.raketni puk i 51.bataljon VOJIN. Ostaju i dva vrlo važna vazduhoplovna zavoda- Kosmos u Banja Luci i Orao u Rajlovcu. Ove snage formiraće Vi PVO VRS, koje će posle početne konsolidacije krajem maja 1992. nastaviti rat.

 


TREBALI SMO "ROKAT" SRPSKE TENKOVE, A ONDA: Ovako je Vojska R. Srpske oborila hrvatski helikopter!

 

"Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana VRS zvanično je osnovano 27.maja 1992 godine u Zalužanima u kasarni " Krajiških brigada", gde je smeštena komanda V i PVO. Tog dana vazduhoplovstvo je izvelo 16 borbenih letova protiv snaga neprijatelja u Posavini. Za prvog komandanta V i PVO postavljen je pilot general Živomir Ninković, a za njegovog načelnika štaba pukovnik Božo Novak ( kasnije general).

 

 

 

 

Za komandanta 92. mešovite avijacijske brigade postavljen je pilot potpukovnik Slobodan Kusturić. U JNA je bio pilot lovac i leteo je na lovačkim avionima MiG-21 Bis (JNA oznaka L-17). Ustorjena kompletna formacija V i PVO VRS nije mogla odmah da stupi na snagu, jer je prethodila najvažnija operacija za spas srpskog naroda- operacija Koridor -92", pišu Borojević i Ivić u svojoj knjizi o VRS.

 

 

Tek posle početne ofanzive u V i PVO VRS i završetka operacije Koridor stigli su da se bave reorganizacijom. Naredbom GŠ VRS od 28. jula 1992 godine formirana je 92.mešovita avijacijska brigada u kojoj su borbeni avioni podeljeni između dve eskadrile: u 27.lbae našli su se orlovi, a u 28. lbae jastrebovi. Oznake eskadrila nastale su skraćivanjem troznamenkastih oznaka iz predratne 82.abr koje su ostale bez središnje brojke tri. Orlovi su uvršteni u eskadrilu čiji broj ima izvor u naizvu eskadrile jastrebova formirane 1991. godine, a jastrebovi su dobili broj nasleđen od orlovske eskadrile. Esakdrile borbene avijacije su bazirane na aerodromu Mahovljani.

 


 

Ojačana 711. protivoklopna helikopterska eskadrila (711. pohe) opremljena helikopterima gazela, gama i hera, zajedno sa 780. transportnom helikopterskom eskadrilom koja je bila opremljena helikopterima HZ -40 sačinjavala je 11. helikopterski puk. Kasnije će ove dve eskadrile biti objedinjene u 89. mešovitu helikoptersku esakdrilu u sastavu 92.mabr. Helikopteri su bazirani na heliodromu Zalužani.

 


 

" Od aviona koji su mobilisani iz aero klubova formirana je 92. laka esakdrila višestruke namene. Od aviona ova eskadrila raspolagala je avionima Utva -66, Utva -75, pajper super kab, Cesna -172, Zlin -526F, PZL viga, kraguj i Antonov AN-2. Avioni ove sakadrile bazirani su na aerodromima sportskih klubova u Zalužanima, Prijedoru i Bratuncu. Sve avijacijske i helikopterske eskadrile bile su pod direktnom komandom 92.mešovite avijacijske brigade. Za prvog komandanta brigade određen je pilot potpukovnik Slobodan Kusturić", pišu u svojoj knjizi Borojević i Ivić.

 

 

Ubrzo po završetku reorganizacije u hodu su rešavani kadrovski problemi, pre svega nedostatak pilota. Tehničkog kadra je bilo više nego dovoljno, što je obezbedilo visok nivo iskorišćenja orlova koji su na zadatke leteli onoliko koliko su piloti mogli izdržati. Dešavalo se da za dan jedan pilot izvede i po pet-šest borbenih letova i da se uz to bavi preobukom pilota koji su došli da lete na orlu.

 

Vazduhoplovstvo VRS je iz rata izašlo sa 12 izgubljenih aviona ( četiri J-22, jedan NJ-22, šest J-21 i jedan NJ-21) i sedam izgubljenih helikoptera (šet gazela i dva Mi-8T). Vazduhoplovstvo je imao 13 poginulih pilota ( deset pilota aviona i tri helikoptera).  35 pripadnika Vi  PVO poginulo je tokom ispomoći sprskoj pešadiji u završnim borbama, a 26 pripadnika je poginulo na raketnim i radarskim položajima tokom borbi sa NATO avijacijom.

 

Andrej Mlakar/Foto Printscreen Youtube

 

Sa ovim je V i PVO VRS raspolagalo u ratu 1992-1995

 

Od aviona i helikoptera V i PVO VRS je raspolagalo sa jedanaest jednosedih jurišnih aviona tipa J -22 orao, dva dvoseda aviona tipa NJ -22 orao, sedam lakih jurišnih aviona jednoseda J-21 jastreb, dva dvoseda NJ -21 jastreb, jednim dvosedom G-4 supergaleb, 20 protivoklopnih helikoptera HN-45M gazela gama, sedam helikoptera HO- 42 gazela hera i 14 transportnih helikoptera HT -40 ( Mi -8T).

 

Sistemi raketne PVO bili su organizovani u 155.raketni puk koji je bio naoružan sa tri diviziona RS S-75M volhov i jednim divizionom SA -75MK divna. Pored toga PVO raspolagala je i sa određenim brojem samhodnih RS kratkog dometa 9K35 -strela -10 i 9K31 strela-1, većim brojem lakoprenosnih raketnih sistema 9K32M strela 2M, 9K310 igla -1 kao i većim brojem protivavionskih topova kalibra 20, 30 i 40 mm. Najverdniji sistem PVO u naoružanju VRS bio je RS 2K12M kub-M. PVO VRS je raspolagalo sa tri baterije ovog sistema. Novom organizacijom V i PVO odlučeno je da 155. raketni puk, preraste u 155. raketnu brigadu PVO. Komandno mesto brigade se nalazilo u kasarni " Krajiških brigada" u Zalužanima. Brigada je imala u svom sastavu tri raketna diviziona sa raketama volhov, jedan divizion sa raketama divna, tri baterije sa raketama kub, raketno-tehnički divizion. 84. laki artiljerijski raketni puk sa raketama kratkog dometa strela-2M, igla-1, stral-1, strela-10 i protivavionskim topovima kalibra 20,30 i 40 mm. Zbog nastalih potreba 17.februara 1994 formiraće se i 172. srednji samohodni raketni puk, koji će u svom sastavu objediniti tri samohodne raketne baterije sa raketama kub ( koji će do tog vremna delovati samostalno), a čije komandno mesto će se nalaziti u Sokocu

 

 

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

 

SILA 13 epizoda: Ovo je srpska “armata”

 


 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...