Najnovije vesti

EVROPSKA KOMISIJA: Novinske kuće postaju nosioci autorski prava
Foto: Zorana Jevtić

Podsticaj za reformu zakonodavstva

EVROPSKA KOMISIJA: Novinske kuće postaju nosioci autorski prava

Društvo

STRAZBUR - Evropska komisija predstavila je predlog modernizacije zakonodavstva u oblasti autorskih prava i najavila donošnje jasnijih propisa za sve korisnike interneta.

Prema odredbama nove evropske Direktive o autorskim pravima novinske kuće biće po prvi put pravno priznate kao nosioci autorskih prava i tako dobiti bolji položaj u pregovorima o upotrebi svojih sadržaja s pružaocima internetskih usluga koji se koriste tim sadržajem ili mu omogućavaju pristup.

”Novim propisima priznaje se važna uloga novinskih kuća u stvaranju kvalitetnog informativnog sadžaja, što je ključno kako bi se građanima u demokratskim društvima omogućio pristup znanju”, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Očekuje se da novi propisi u ovoj oblasti doprinesu lakšem suzbijanju piraterije, a svim učesnicima omoguće jasan pravni okvir za licenciranje sadržaja za digitalnu upotrebu.

Pored predloga zakona koji se odnose na pravednije i isplatljivije tržište za autore, krativne industrije i novinske kuće, Evropska komisija je okviru Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta izradila predloge koji bi trebalo da garantuju bolji izbor internetskog i prekograničnog sadržaja i pristup njima, kao i poboljšanje propisa o autorskom pravu u području obrazovanja, istraživanja, kulturne baštine i uključivanja osoba s invaliditetom.

U saopštenju Komisije ocenjuje se da su digitalne tehnologije promenile način produkcije, distribucije i korišćenja muzike, filmova, televizijskog i radijskog programa, knjiga i novinskog materijala, a da propisi moraju pružiti pravnu sigurnost i jasnoću za sve one koji pružaju usluge kao i korisnicima sadržaja.

„Želim da novinari, izdavači i autori budu pošteno plaćeni za svoj rad, bilo da rade u studiju ili u dnevnoj sobi, bilo da je njihov rad dostupan na internetu ili izvan njega, bilo da se objavljuje s pomoću kopir aparata ili komercijalnim linkom na web-u”, izjavio je predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker u govoru o Stanju Unije 2016.

U Evropskoj komsiji kažu da će najavljene reforme u oblasti autorskog prava podsticajne, pravedne i korisne kako kako za stvaroce tako i za korisnike digitalnih medija. Novi propisi bi trebalo da omoguće pristup većoj količini sadržaja koja neće biti ”zaključana” već strogo pravno zaštićena.

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...