Najnovije vesti

Rotacija službenika efikasna antikoruptivna mera u RGZ-u još od 2016.
Foto: Google Instant street view

Rotacija službenika efikasna antikoruptivna mera u RGZ-u još od 2016.

Društvo

Stručni i upravni nadzor RGZ-a sproveo je rutinsku kontrolu rada službe za katastar nepokretnosti Novi Sad 2 i utvrdio brojne nepravilnosti, a jedan od drastičnih primera je nalaz da je u toj službi šef katastra u svojoj fioci ili bolje reći ormaru imao 541 „zaboravljen“ ili „zagubljen“ predmet. Ovakav nemar šefa službe za katastar očigledno nije slučajan i otvara širok prostor za koruptivne radnje na koje bi se stranke u postupku odlučile u očajničkom pokušaju da reše svoj problem. To je bio uobičajen model za korupciju koji su koristili nesavesni službenici, ali se novim informacionim sistemom za katastar staje na put takvim radnjama. Praćenjem rada službenika korz novi sistem razotkrivaju se ovakvi postupci i otklanjaju nepravilnosti.

 

Ovakvo ponašanje zaposlenog državnog službenika, čiji je glavni posao da bude u službi građana, uzrokovalo je zastoj većeg broja projekata u Novom Sadu i uticalo na privredni razvoj grada. Zadržavanjem i ne postupanjem po zahtevima građana ili privrede čini se teška povreda radnih zadataka.

 

Кomisija Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture takođe je sprovela kontrolu rada RGZ-a i utvrdila pojedine nepravilnosti na čijem se otklanjanju radi.

 

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković je zbog svih otkrivenih nepravilnosti u radu službi za katastar, doneo odluku o rotaciji pojedinih državnih službenika, zaposlenih u katastrima u Srbiji u kojima su te nepravilnosti utvrđene. Ova mera, rotacija državnih službenika, primenjena je prvi put na nivou Beograda u martu 2016. godine kada su radna mesta zamenili šefovi pravnih službi, a u septembru iste godine i načelnici beogradskih katastara.

 

Rotacija državnih službenika je zakonit postupak koji se pokazao kao izrazito brza i efikasna mera u borbi protiv korupcije. Svaki put kada je primenjena doprinela je i poboljšanju radne atmosfere u službi katastra jer bi donela promenu uobičajene prakse i razbijanje rutine. Treba naglasiti da se u postupku rotacije, zaposleni premeštaju na drugo radno mesto sa istim zvanjem i u istom platnom razredu, tako da promena radne pozicije ne utiče na promenu vrste posla niti na visinu zarade. Na taj način se isključivo prekidaju razvijeni lanci uigranih kombinacija koji omogućavaju gomilanje predmeta i širom otvaraju vrata mogućnostima za korupciju.

 

 

Foto: Google Instant Street View

 

 

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...