Najnovije vesti

NEOPHODNI NOVI LEKOVI ZA NAJUGROŽENIJE OBOLELE OD MULTIPLOG MIJELOMA: Godišnje 300 obolelih
Foto: Promo

NEOPHODNI NOVI LEKOVI ZA NAJUGROŽENIJE OBOLELE OD MULTIPLOG MIJELOMA: Godišnje 300 obolelih

Društvo

Multipli mijelom je maligno hematološko oboljenje, rak koštane srži,koje dovodi do ozbiljnih višestrukih organskih komplikacija - anemije,oštećenja bubrega, hroničnog bola, infekcija, neuroloških smetnji,oštećenja i preloma kostiju. To je drugi po učestalosti rak krvi kojičini 10% svih hematoloških maligniteta.

Prema podacima Instituta zajavno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, u našoj zemlji se godišnje prosečno dijagnostikuje preko 300 bolesnika sa multiplimmijelomom, što je veoma značajan porast novootkrivenih slučajeva uposlednje tri godine u odnosu na podatke iz 2017.

Ova bolest skraćuje životni vek obolelih i negativno utiče na njihovkvalitet života. Važno je naglasiti da se multipli mijelom može javiti ubilo kom životnom dobu odraslih osoba, a ne samo kod starih, pa jeneophodan individualan pristup u terapiji svakog bolesnika, u zavisnostiod njegovog opšteg stanja i karakteristika bolesti.

- Slika obolelih od multiplog mijeloma, tok i prognoza ove bolesti suznačajno promenjeni i unapređeni poslednjih 20-ak godina pojavom novihterapijskih modaliteta, uz postizanje izlečenja kod 15 odsto bolesnika.Efikasnost, dobra podnošljivost i dostupnost novih lekova doprineli suproduženju života obolelih od mijeloma, što je i najvažniji terapijskicilj. Međutim, do 30 odsto bolesnika ima bolest visokog rizika i takvimbolesnicima u našoj zemlji potrebno je omogućiti lečenje novimterapijama, inovativnog mehanizma delovanja- naglašava prof. dr Jelena Bila, predsedavajuća Aktiva Srpskog Lekarskog Društva za multiplimijelom.

Potreba za novim, visoko efikasnim, inovativnim lekovima je velika,posebno kada se govori o pacijentima koji su u relapsu, odnosno kojimase bolest vratila. Među njima su i terapije sa potpuno novim mehanizmomdejstva kao što su monoklonska antitela, koja u kombinaciji sa većdostupnim lekovima više nego dvostruko produžavaju vreme do pogoršanjabolesti, tj. remisiju u odnosu na trenutno dostupne terapije, uzznačajno unapređenje kvaliteta života i postizanja radne sposobnosti.Pomenute savremene terapija postale su zlatni standard u lečenjumijeloma, a dostupne su u zemljana regiona.

Na stručnom sastanku koji je održan u utorak i koji je bio posvećenunapređenju lečenja obolelih od multiplog mijeloma, govorio je i jedanod najboljih svetskih hematologa, Holanđanin prof. dr Piter Zoneveld.

- Ovom prilikom ističem ogroman značaj inovativnih terapija u lečenjumultiplog mijeloma. Učestvujemo u sprovođenju kliničkih ispitivanja samonoklonskim antitelima, koja se kombinuju sa dosadašnjim terapijskimstandardima u lečenju ove bolesti, kod novodijagnostikovanih pacijenata,ali i kod onih kod kojih se bolest vratila posle inicijalnog lečenja.Tokom samih ispitivanja, ali i u svojoj kliničkoj praksi, zabeležio samveoma dobar i dugotrajan terapijski odgovor kod svojih pacijenta. Upitanju je vrlo efikasna terapija koju treba što ranije primeniti u tokulečenja multiplog mijeloma, po mogućnosti u prvoj terapijskoj liniji ilišto ranije nakon povratka bolesti. Na taj način se obolelima značajnoodlaže napredovanje bolesti i potreba za narednim linijama terapije. Čaki kod bolesnika koji imaju multipli mijelom visokog rizika, gde nijepostignut odgovor na prethodno lečenje, kombinacije sa monoklonskimantitelima daju duboke i trajne odgovore i značajno produžavaju vreme dopogoršanja bolesti i mi ih u našoj klinčkoj praksi primenjujemo u svimterapijskim linijama- objašnjava profesor Zoneveld.

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...