Najnovije vesti

ZBOG UBISTVA OSUĐEN NA SMRTNU KAZNU, PREBIO ŠEFA INTERVENTNE, DEVOJCI NA KUĆU BACIO BOMBU: Evo ko je Vesko Kalezić, Kavčanin koji je likvidiran u Podgorici!
Foto: Vijesti.me/ Jelena Jovanović

nova žrtva rata kotorskih klanova?

ZBOG UBISTVA OSUĐEN NA SMRTNU KAZNU, PREBIO ŠEFA INTERVENTNE, DEVOJCI NA KUĆU BACIO BOMBU: Evo ko je Vesko Kalezić, Kavčanin koji je likvidiran u Podgorici!

Crna Gora

Veselin Vesko Kalezić (48) koji je ubijen danas oko 17:30 sati u podgoričkom naselju Stari Aerodrom važio je za bezbednosno interesantnu osobu, a u policijskim evidencijama vodio se kao pripadnik kavačkog klana.

Na njega je pucano u blizini bivšeg stadiona Fudbalskog kluba “Grafičar”, a u blizini Kombinata aluminijuma pronađen je zapaljen automobil.

Ubio mladića u centru Podgorice

Ve­se­lin Ka­le­zić je osu­đi­van zbog ubi­stva u cen­tru Pod­go­ri­ce sre­di­nom de­ve­de­se­tih. Ta­da je, ka­ko se sum­nja, pu­cao u jed­nog mla­di­ća u bli­zi­ni zgra­de Pred­sed­ni­štva. Njemu je tada izrečena smrtna kazna, ali je ta odluka kasnije preinačena na kaznu zatvora.

Bombom na kuću devojke

Kalezić je hapšen i zbog sumnje da je u januaru 2015. godine bacio eksplozivnu napravu na kuću u kojoj je stanovala J.J. sa kojom je bio u emotivnoj vezi.

U vreme napada oni su bili u svađi, a Kalezić je im­pro­vi­zo­va­nu eks­plo­ziv­nu na­pra­vu ak­ti­vi­rao is­pred vra­ta pri­ze­mlja ku­će u ko­joj je sta­no­va­la stanovala devojka u pod­go­rič­kom na­se­lju Za­go­rič. Od uda­ra su iz­bi­je­na ula­zna vra­ta u pri­ze­mlju i na­pra­vlje­na ošte­će­nja u hod­ni­ku sta­na.

Udario komandira Interventne jedinice

Me­sec da­na nakon incidenta sa eksplozivnom napravom Kalezić je uhap­šen u cen­tru Pod­go­ri­ce jer je udario komandira In­ter­vent­nog vo­da po­li­ci­je. U ugostiteljskom objektu Čarli u Hercegovačkjoj ulici došlo je do svađe i tuče. Prisutni su pozvali policiju a na lice mesta stigla je Interventna jedinica.

Dok su pri­pad­ni­ci te je­di­ni­ce smi­ri­va­li si­tu­a­ci­ju, Ve­se­lin Ka­le­zić se po­sva­đao sa nji­ho­vim še­fom I. R. U jed­nom mo­men­tu, Ka­le­zić je na­sr­nuo na njega i pretio mu ubistvom ali su ga po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci sa­vla­da­li

Pre­ma tvrd­nja­ma oče­vi­da­ca, Ka­le­zić je tom pri­li­kom uda­rio ko­man­di­ra In­ter­vent­ne je­di­ni­ce. Sa njim je bi­la J. J. kod ko­je je pro­na­đen kolt, zbog če­ga je pro­tiv nje na­pi­sa­na kri­vič­na prijava.

Još jedna žrtva rata kotorskih klanova?

Kalezić se u policijskim evidencijama vodio kao pripadnik “kavačkog” klana a prema nezvaničnim informacijama motiv ove likvidacije leži upravo u njegovoj povezanosti sa ovim kotorskim klanom.

Rat "kavačkog" i "škaljarskog" klana traje od 2014.godine kada je u Valensiji nestao tovar kokaina.

U tom ratu ubijeno je dvadesetak osoba među kojima su bile i nevine žrtve. U većini slučajeva ubice nisu pronađene a u nekima samo njihovi pomagači.

(Kurir.rs Foto: Vijesti/Jelena Jovanović)

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...