Najnovije vesti

Raspisan konkurs za uređenje tri trga u Beogradu
Foto: Nebojša Mandić

Ispitivanje stavova stručne javnosti

Raspisan konkurs za uređenje tri trga u Beogradu

Beograd
Otvoreni idejni dvostepeni anonimni urbanističko arhitektonski konkurs za uređenje tri centralna trga u Beogradu raspisan je za: Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike

BEOGRAD - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda, raspisala je otvoreni idejni dvostepeni anonimni urbanističko arhitektonski konkurs za uređenje tri centralna trga u Beogradu - Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike.

Zadatak konkursa je da se ispitaju stavovi stručne javnosti o mogućim rešenjima uređenja prostora u skladu sa današnjim urbanim, socijalnim i društvenim potrebama građana i posetilaca Beograda, tako da se omogući funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak u otvorenom javnom gradskom prostoru.

Izabrana rešenja biće osnov za izradu urbanističko-planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, u zavisnosti od dela područja i izabranog rešenja, kao i za inicijalnu pripremu elaborata urbane opreme za Grad Beograd.

Težnja je da se prema izabranim konkursnim rešenjima za uređenje predmetnog područja uspostave osnovni principi za reafirmaciju i unapređenje funkcionalnih i ambijentalnih kvaliteta otvorenih javnih gradskih prostora.

Uređenje tri centralna gradska trga i otvorenih javnih prostora koji ih povezuju podrazumeva, pre svega, unapređenje, dodatnu aktivaciju i osavremenjivanje otvorenih gradskih prostora i njihovih sadržaja, kroz remodelaciju i opremanje parternih površina.

Predložena projektantska i programska rešenja moraju biti primerena najreprezentativnijem i funkcionalno najznačajnijem delu Beograda, utemeljena na vrednovanju postojećih istorijskih, prirodnih, kulturoloških i funkcionalnih značenja ovog prostora.

Predlog unapređenja i uređenja sistema javnih prostora trabalo bi da jasno definiše u kojim je delovima mreže javnih prostora pešačko kretanje i korišćenje prioritetno i sa stanovišta ukupnog saobraćajnog sistema, moguće kao dominantno, kao i kakve su povratne posledice na saobraćajni sistem.

Ulice, trgove, pjacete, platoe, pasaže, podzemne prolaze i druge pešačke površine potrebno je remodelovati i formirati tako da podržavaju postojeće i uvode nove pešačke tokove u prostor, pre svega u cilju bezbednog kretanja i formiranja jedinstvene mreže javnih površina i to na potezu od Knez Mihailove ulice, preko predmetnog područja, do Slavije i Vukovog spomenika.

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...