Najnovije vesti

CRNE MISE NA VAMPIROVOM GROBU: Bezbednosne službe registrovale su više od 20 okupljanja satanista na mestu gde je bio sahranjen Petar Blagojević
Foto: Vladimir Šporčić

Kisiljevo

CRNE MISE NA VAMPIROVOM GROBU: Bezbednosne službe registrovale su više od 20 okupljanja satanista na mestu gde je bio sahranjen Petar Blagojević

Društvo

Prvi dokumentovani i zvanično - od vlasti i lekara - potvrđen slučaj vampirizma desio se u Srbiji 1725. godine.


Bečki Vijener dijarijum i nemački Fosiše cajtung u leto te godine štampali su, kao veliku senzaciju, izveštaj austrijskog administratora sa sedištem u Velikom Gradištu nadređenima u Beču. Deset nedelja ranije umro je u tamošnjem selu Kisiljevu neki Petar Blagojević, i zakopan, ali je posle izvesnog vremena u osam dana umrlo devet meštana, koje mladih, koje starih, od bolesti čije trajanje nije bilo duže od 24 sata. Svi odreda izjavljivali su na samrtnoj postelji da im je, dok su spavali, dolazio Blagojević, naslanjao se na njih i davio ih, „i da zato sad moraju da umru“. U Kisiljevu nastane strah, i meštani reše da otvore grob. Za dozvolu su se obratili austrijskom predstavniku vlasti, nekom Frombaldu, koji nije imao kud. Zajedno sa seoskim popom, prisustvovao je iskopavanju, a posle je u Beč javio:


„Prvo, nismo osetili ni najmanji zadah od ovog tela, niti iz njegovog groba, niti onaj opšti mrtvački miris. Telo, sem nosa, koji je bio malo spljošten, ostalo je potpuno sveže. Kosa, brada i nokti, mesto već opalih, izrasli su novi. Mesto stare kože, koja je postala svetlobela, pojavljuje se nova sveža koža. Lice, noge i ruke i celo telo tako su sačuvani da nisu mogli bolji biti ni za života. U njegovim ustima primetio sam s najvećim iznenađenjem malo sveže krvi, koju je po opštem kazivanju i mišljenju isisao iz onih koje je umorio... Pošto smo ja i pop sve ovo videli, narod je u najvećoj hitnji zaoštrio jedan kolac i njime probio mrtvaca posred srca. Pri ovom bodenju pojavila se sasvim sveža i crvena krv, koja je potekla i na uši i na nos. Posle su, po običaju za ovakve slučajeve, spalili telo i pretvorili ga u pepeo.“

 

Ovde više nikog ne sahranjuju
Ovde više nikog ne sahranjuju foto: Vladimir Šporčić

Groblje u Kisiljevu i danas se nalazi tamo gde je nekad bilo, na obali, na gornjoj strani Srebrnog jezera, preko puta Ostrova. Među skorašnjim spomenicima mogu se naći, dopola ukopani u zemlju, i nadgrobna obeležja isklesana od peščara s početka prošlog veka... Iz vremena opisanih u Frombaldovom izveštaju, naravno, nema nikakvih ostataka, ali postoji na jednom kraju groblja omanja ledina, upadljivo prazna. U Kisiljevu kažu da tu od davnina niko nije hteo da sahranjuje svoje bližnje jer je baš na tom mestu bio sahranjen vampir Petar Blagojević...

 

Po­sle emi­si­ja Al Dža­zi­re i CNN za se­lo se pro­ču­lo u sve­tu, a bez­bed­no­sne slu­žbe  re­gi­stro­va­le su vi­še od  dva­de­set oku­plja­nja sa­ta­ni­sta  na me­stu gde je bio  sa­hra­njen Pe­tar Blagojević
Po­sle emi­si­ja Al Dža­zi­re i CNN za se­lo se pro­ču­lo u sve­tu, a bez­bed­no­sne slu­žbe re­gi­stro­va­le su vi­še od dva­de­set oku­plja­nja sa­ta­ni­sta na me­stu gde je bio sa­hra­njen Pe­tar Blagojevićfoto: Vladimir Šporčić

U samom selu o vampiru se ne govori mnogo, ali je pre pet godina u svetu naglo poraslo interesovanje za ovaj slučaj. Tada je kompjuterska igrica zasnovana na priči o Petru Blagojeviću „Vampire Legends: The True Story of Kisilova“ na svetskoj top-listi zauzela četvrto mesto, pa su u Kisiljevo dolazili i novinari Al Džazire i CNN...


Od tog doba, od 1. jula 2013. do 31. decembra 2017. godine - tim periodom bavi se analiza bezbednosne situacije koju smo, nezvanično, imali na raspolaganju - zabeležena su 23 incidenta koja su „imala obeležja sektaških obreda, tzv. crnih misa“ na vampirovom grobu i u kojima je učestvovalo od pet do 13 lica. U 15 slučajeva počinioci nisu zatečeni na licu mesta, a u osam su privedeni. Među njima je bilo i maloletnika, ali i punoletnih državljana Engleske, Luksemburga i Holandije...

 

Kurir.rs/Momčilo Petrović/ Foto: Vladimir Šporčić

NEMOJTE SAMI PO GROBLJU

 

foto: Vladimir Šporčić

Kisiljevo se nalazi na lošem seoskom putu između Topolovika i Rama, i meštani su ljubazni prema posetiocima sa strane, ali ne preporučujemo tumaranje po seoskom groblju.

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...