Najnovije vesti

OGLASILO SE RUKOVODSTVO RGZ: Na delu je bahata i nasilna obustava rada, štrajkački odbor obmanuo centrale sindikalnih organizacija
Foto: Marina Lopičić

OGLASILO SE RUKOVODSTVO RGZ: Na delu je bahata i nasilna obustava rada, štrajkački odbor obmanuo centrale sindikalnih organizacija

Društvo

Rukovodstvo RGZ objavilo je saopštenje povodom štrajka u ovom preduzeću koje prenosimo u celosti

Rukovodstvo RGZ-a izražava žalјenje zbog toga što su lideri centrala sindikata, svesno ili nesvesno, dozvolili sebi da ih Štrajkački odbor u našoj organizaciji obmane i navede da se solidarišu sa nasilnom i bahatom obustavom rada u službama za katastar nepokretnosti. Ove akcije sprovode pojedini aktivisti koji sindikatima ne služe na čast i koji su dosad disciplinski i krivično odgovarali, a među kolegama su poznati kao neradnici. Dugogodišnja liderka sindikata JOS Mirjane Jovanović zvana „Mima“ osuđena je na 8 meseci zatvora za krivično delo nesavestan rad u službi i to po sporazumu o priznanju krivičnog dela, a po sili zakona dobila je otkaz.

 

Štrajkački odbor namerno dovodi u zabludu centrale sidikalnih organizacija izjavama da zaposlenima u RGZ-u zarade nisu dobro obračunate. Odelјenje finansija RGZ-a zarade zaposlenih obračunalo je u skladu sa Zakonom o platama državnih službenika i Sporazumom o prekidu štrajka koji je potpisan 21. januara 2019. godine. To je više puta prekontrolisano i dosad ni jedna primedba nije stigla u Odelјenje finansija RGZ-a. Samim tim, Vlada Republike Srbije i Rukovodstvo RGZ-a poštuju sve odredbe potpisanog Sporazuma i ne postoji kršenje ovog dokumenta. Jedine osobe uskraćene za dodatak na platu su zaposleni kojima je šefica Odelјenja u Novom Sadu Tatjana Samardžija odbila da potpiše odobrenje za dodatak za prekovremene sate. Ona je ujedno i predsednica štrajkačkog odbora koja je pozvala zaposlene da krše odredbe Sporazuma na kojima se zasniva zakonit obračun zarada.

 

Sporazum o prekidu štrajka Vladi Srbije dostavio je Štrajkački odbora kao gotov dokument, bez mogućnosti za pregovaranje, po sistemu „klјuč u ruke“. Vlada je takav dokument prihvatila i potpisala na taj način Vlada je u potpunosti odgovorila na zahteve Štrajkačkog odbora. Ovaj Sporazum rukovodstvo RGZ-a je u potpunosti ispoštovalo prilokom obračuna zarada, ali Štrajkački odbor više „neće ni kako oni hoće“.

 

Rukovodstvo RGZ-a poziva centrale sindikalnih organizacija, koje su njihovi predstavnici u RGZ-u očigledno doveli u zabludu, da ukažu tačno na koji deo sporazuma se pozivaju kad kažu da „rukovodstvo RGZ-a već pri prvoj isplati zarade nije ispoštovalo Sporazum“. Pošto sindikalni lideri u RGZ-u nisu naveli nijedan argument, nadamo se da će biti konkretniji prema svojim centralama. U suprotnom, ukoliko sindikalne centrale ne razdvoje „žito od kukolјa“, biće saučesnici pojedinaca koji sabotiraju rad RGZ-a i sramote sindikate i radnike, članovi Štrajkačkog odbora Dijana Konstantinović i Predrag Milјković čak i fizički sprečavaju građane da dođu do šaltera iako od njih zarađuju plate i trebalo bi da im budu na usluzi. I zaposleni u službama zaziru od bahatog ponašanja štrajkačkog odbora koji čak i u kancelarije načelnika službi upadaju bez najave i kucanja. U nekim sredinama zaposleni koji žele da rade trpe verbalno nasilјe, a štrajkači ih nazivaju nemoralnim. Takođe, više puta smo pozvali i zaposlene da u pisanoj formi prijave nepravilnosti u obračunu plata, ali do danas rukovodstvo nije došlo do saznanja šta je to urađeno u suprotnosti sa Sporazumom koji je potpisala Vlada Srbije.

 

Koliko ova obustava rada nema nikakvog uporišta ukazuje i činjenica da je direktor RGZ-a Borko Drašković proglašen je za Reformatora godine. U RGZ-u su uvedena sistemska rešenja u radne procedure katastra kako bi se izbrisao prostor za korupciju i malverzacije, a katastar učinio transparentnim, pouzdanim, efikasnim i lako dostupnim, čak i na mobilnim telefonima, za sve građane i privredu Srbije. Prema novom Globalnom indeksu transparentnosti u oblasti nekretnina za 2018, Srbija se našla na prvom mestu u Evropi, a na petom u svetu po napredovanju u odnosu na 2016. godinu.

 

Direktor RGZ-a Borko Drašković je kreator ideje Crowd SDI koja je predstavlјena na Prvoj konferenciji UN o geoprostornim podacima u Kini i član je Komisije eksperata UN za globalno upravlјanje geoprostornim informacijama (UN-GGIM).

 

Adresni registar je unapređen inovativnom savremenom tehnologijom za koju su zainteresovani mnogi u svetu, dok se povećava broj molbi inostranih fakulteta da njihovi studenti obavlјaju stručnu praksu kod nas. Završena je digitalizacija katastarskih planova za celu Srbiju, kao i skeniranje svih zemlјišnjih knjiga koje su sada u bazi podataka digitalnog arhiva RGZ-a.

 

Svetska banka prepoznala je ulogu RGZ-a u reformama pravnog okvira sa cilјem da se poveća broj žena kojima je dostupno vlasništvo nad zemlјištem i nepokretnostim, a Borko Drašković dobio je priznanje za doprinos studiji „Žene, biznis i zakoni 2018“.

 

Jedan od najznačajnijih rezultata direktora RGZ-a je objavlјivanje dva konkursa za stalno zaposlenje u RGZ-u, u aprilu 2018. za 455 radnih mesta i u decembru 2018. za još 107 radih mesta. Kroz projekat Svetske banke „Unapređenje zemlјišne administracije u Srbiji“ zaposlenje je dobilo još 620 stručnjaka. Poseban rezultat je i redovno organizovanje akcija dobrovolјnog davanja krvi dva puta godišnje, zbog čega je RGZ nagrađen posebnim priznanjem Instituta za transfuziju krvi Srbije.

 

 

Kurir.rs

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...