Najnovije vesti

PREDSEDNIK RADNE GRUPE: Netačne tvrdnje advokata da se izmenama Zakona o parničnom postupku siromašnima onemogućava pristup sudu
Ilustracija, Foto: Shutterstock

sudija dragiša slijepčević

PREDSEDNIK RADNE GRUPE: Netačne tvrdnje advokata da se izmenama Zakona o parničnom postupku siromašnima onemogućava pristup sudu

Društvo

BEOGRAD - Predsednik Radne grupe koja izradila Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP), sudija Dragiša Slijepčević, kaže da je osnovni cilj novih zakonskih rešenja ubrzanje i unapređenje postupka, radi lakšeg i bržeg ostvarenja zaštite subjektivnih prava pred sudom.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Kurir/S.S.

Slijepčević je u izjavi za Tanjug detaljno objašnio predložene zakonske novine i odbacuje kao neagumentovane tvrdnje advokata da se ovim izmenama građanima onemogućava pristup sudu, ocenjujući da se oni protestima protiv Nacrta zakona ne bore radi zaštite interesa i prava građana, već svojih lukrativnih interesa.

Izmenjeno je dopunjeno ili iznova napisno ukupno 135 članova važećeg ZPP-a.

Slijepčević je najpre ukazao da će se kroz izmenu odredbi o mesnoj nadležnosti, rastereteti najopterećeniji sudovi u državi, a to su beogradski sudovi.

To znači da će se prema predloženim rešenjima, sporovi protiv države, njenih organa, autonomne pokrajine i lokalne samouprave voditi u sudovima na čijoj se teritoriji nalazi prebivalište tužioca, a ne tuženog, kako je to do sada bilo.

Na taj način će se, izvršiti disperzija tih predmeta, naveo je Slijepčević podsećajući da je Vrhovni kasacioni sud, (VKS) primenjujući taj kriterijum nedavno izvršio delegaciju već 96.000 predmeta iz nadležnosti Prvog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, odnosno Osnovnog suda u Novom Sadu.

Predloženim rešenjima uvodi se i procesna disciplina koja, kako je ukazao, treba da onemogući postupanje pred sudom koje će imati za cilj ostvarivanje ličnog interesa.

Predviđena je i promena načina dostave pismena uvođenjem elektronske komunikacije sa sudom-elektronskog podneska, kao i video-konferencijekse veze - tako da se suđenja mogu odvijati bez putovanja avokata i stranaka iz grada u grad. Na taj način se, kako je naveo sudija, ubrzava postupak i smanjuju troškovi spora.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock

Uređeno je i postupanje veštaka pred sudom, tako što se onemogućava stalno osporavanje prethodnog i izvođenje novog veštačeja. Biće moguće obaviti najviše tri veštačenja, od kojih bi treći nalaz veštaka bio kontrolni, ukazao je on.

Uvodi se i novi vanredni pravni lek (na pravosnaznzu presudu) - posebna revizija.

Ona će, objasnio je sagvornik Tanjuga, omogućiti VKS da se bavi najvažnijim pitanjima iz svoje nadležnosti, ujednačavanjem sudske prakse, kada postoje različite odluke apelacionih sudova ili odluke tih sudova koje su suprotne odluci i stavu VKS, ili gde ne postoji upšte stanovište VKS o spornim pitanjima koja se rešavaju u apelacijama.

"To će biti osnov za izjavljivanje revizije i konačno određenje VKS po tom pitanju", naveo je sudija i dodao da je dopunjen i insitut rešavanja spornog pravnog pitanja koji u startu omogućava prvostepenim sudovima da se obraćaju VKS kada imaju veliki broj predmeta sa istim činjeničnim i spornim pravnim pitanjem.

Došlo je, kako je smatra, i do poboljšanja svih do sada prepoznatih prepreka za brzo i racionalno presuđenje pred privrednim sudovima.

U tom smislu je uvedena mogućnost da se vreme za zakazivanje dva ročišta ograniči na period ne duži od 30 dana, a da se po ukidanju prvostepene odluke, postupak mora završiti u roku od devet meseci i slično.

Odgovarajući na primedbe advokature koje se mogu čuti u poslednjih nekoliko dana, on je istakao da se primena ovih izmena zakona neće odnositi na već započete sporove po podnetim tužbama za koje nije plaćena sudska taksa.

Taksa se, kako je ukazao, plaća u skladu sa zakonom o sudskim taksama i ona dospeva do okončanja prvog ročišta za glavnu raspravu, a ako se do tada ne plati smatraće se da je tužba povučena.

Ilustracija
Ilustracijafoto: M.M.

"To je sankcija kojom se uvodi red pred sudom sa ciljem da se spreči zloupotreba prava, jer oni koji se pojavljuju na protestima advokata u stvari zastupaju stranke u sporovima gde su glavnice minorne, a troškovi ogromni", naglasio je predsednik Radne grupe.

Na ovaj način će biti sprečen pokušaj nekoga ko je u poziciiji da, koristeći trenutnu situaciju, loše imovinske prilike ili slično, od pojedinih stranaka otkupljuje potraživanja i naplaćuje enormne troškove spora na osnovu malih iznosa glavnog duga.Takvi troškovi spora, nekad i više od 10 puta premašuju iznos glavnog duga, ukazao je Slijepčević, koji je i predsednik Građanskog odeljenja VKS.

Advokati će sada morati da plate sudsku taksu, jer drugačije neće doći da troškova koje će namiriti, a što inače to prevaljuju na stranku.

Slijepčević to vidi kao motiv negodovanja advokata, a za otkupljivanje potraživanja i sporova, kaže da je "izraz zloupotrebe prava, koja je dovela do enormnog bogaćenja pojedinih advokata".

On smatra da se ovde ne radi se o borbi advokata da zaštite interesa i prava građana, jer građani, kako kaže, nisu ni na koji način onemogućeni da pristupe sudu, s obzirom da obaveza plaćanja sudske takse uvek postoji.

"Šta više, ako se taksa ne plati u roku, onda se mora platiti kaznena taksa koja iznosti 50 odsto od onog iznosa koji je trebalo platiti u trenutku dospelosti, plus opomena, plus troškovi sudskog izvršenja... Ovde se radi se o borbi za zaštitu interesa tih advokata koji su na ovaj način došli do lakog izvora prihoda koji se meri milionima evra", rekao je Slijepčević.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock

Napomenuo je i da apsolutno nije tačna tvrdnja da će advokatima ubuduće biti potrebni IT stručnjati u kancelarijama sa elektronsku komunikaciju sa sudom, navodeći da oni već sada komuniciraju sa upravom preko eUprave, a na identičan način će biti napravljen i eSud, kao vid elektronske komunikacije i održavanja veze sa konferencijskim pristupom sudu, odnosno slanja elektronskih podnesaka.

Napomenuo je da će se primena tih odredbi odložiti za godinu dana kada su u pitanju privredni sudovi, a za dve godine kada su u pitanju sudovi opšte nadležnosti.

Istakao je da su to zahtevi Evropske unije i MMF-a koji su iskazani kroz Akcioni plan za pregovaračko Poglavlje 23 i Akcioni plan za unapređenje pozicije Srbije na listi Svetske banke za unapređenje poslovanja.

"Oni su tražili da se te odredbe moraju naći u zakonu. To nije ništo novo i već je postalo pravilo pinašanja u državama EU, a mi smo neko ko pretenduje da budemo deo EU i da se na isti način i ponašamo u ostvarenju svojih prava pred sudom", naveo je Slijepčević.

Povodom navoda o retroaktivnosti, on je naglasio da nema nijedne odredbe koja će se retroaktivno primeniti, pogotovo što se zakon ne može primeniti u smislu sankcija povlačenja tužbe za one tužbe koje su podnete pre nego što će zakon stupiti na snagu, a nije plaćena sudska taksa.

"Ti postupci će se nezavisno od toga završiti, kako su se i do sada mogli okončati, ali će zato stranka biti sankcionisana plaćanjem kaznene takse od 50 odsto u odnosu na onu koju je trelo ba da plati, a nije" precizirao je on.

On smatra da advokati sprovode vid pritiska da spreče da uopšte dođe do rasprave zakonu, umesto da krenu u raspravu dkako bi se došlo do najboljih rešenja.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Nebojša Mandić, Ilustracija

Ukazao je da je Nacrt zakona izradila Radna grupa u kojoj su pored ostalih bila i četiri advokata, a takođe tri profesora pravnog fakulteta, troje sudija VKS, apelacionog suda i višeg suda i osnovnog suda, uz radnu grupu uz ljue iz ministarstva.

"Mislite li da bi ti profesori i advokati, od kojih je jedan bio ispred Advokatske komore Srbija, a drugi ispred drugih asocijacija, dozvolili da se predlažu rešenja koja će biti u funkciji onemogućavanja pristupa građana sudu. Naprotiv, sve su to samo izmišljene priče", zaključio je rekao je predsednik Radne grupe za izradu Nacrta.

(Kurir.rs/Tanjug)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja