Najnovije vesti

INOVATIVNA USLUGA: Defektološki kutak u  Centru za brigu o starima, deci i ososbama sa invaliditetom Novi Beograd
Foto: Promo

INOVATIVNA USLUGA: Defektološki kutak u Centru za brigu o starima, deci i ososbama sa invaliditetom Novi Beograd

OSI Informator

U prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd” u ul. Bulevar Zorana Đinđića 64 otpočeo je sa radom “Defektološki kutak”, nova besplatna inovativna usluga u okviru lepeze usluga opštinskog Centra namenjenih ranjivim grupama građana.

Sastanak sa predstavnicima pedagoško-psiholoških saveta održala je direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić.

- Cilj nam je da kroz pomenutu inovativnu uslugu dodatno unapredimo profesionalnu podršku u zajednici, da doprinesemo osnaživanju kapaciteta novobeogradske interresorne komisije (IRK) za pružanje dodatne podrške deci za uključivanje u rani razvoj i obrazovanje kao i da se onoj deci kojoj je to iz različitih razloga potrebno obezbedi dodatna besplatna defektološka podrška kako bi ostvarila svoja prava i dodatno se uključila u sve vidove života u zajednici. Želimo da doprinesemo ostvarivanju procesa inkluzije u školama sa naše teritorije i da budemo podrška kako deci tako i učiteljima - istakla je Milka Milovanović-Minić

Nakon održanog sastanka stručni radnici su se usaglasili oko potrebe za jednom ovakvom uslugom i podrškom pre svega učenicima sa razvojnim smetnjama i specifičnim teškoćama u učenju a zatim i kolegama u školi koji sa mnogo truda i posvećenosti pristupaju ovim učenicima čineći sve da im olakšaju uključivanje u obrazovni sistem.

Sa decom uzrasta od 7-10 godina (1-4.razreda) koja će koristiti inovativnu besplatnu uslugu “Defektološki kutak” radiće defektolog svakog radnog dana. Termini dolazaka dece prethodno se definišu sa roditeljima i školom.

foto: Promo

Defektolog će utvrditi razvojne i funkcionalne karakteristike svakog deteta neophodne za učenje i optimalan razvoj ( osobenosti grube motorike, fine motorike, perceptivnih spsobnosti, intelektualnih sposobnosti, govornih spsosobnosti, socijalno - emocionalnog razvoja i ponašanja), pratiti razvoj dece koja budu koristila uslugu, voditi evidenciju o istom ( evaluacioni izveštaj) i na osnovu detektovanih specifičnosti predlagati i sprovoditi oblike rada iz domena struke i kompetencija, predlagati i sprovoditi individualne/grupne stimulativne tretmane i edukativne igre, stručnim znanjem i savetodavnim radom pružati podršku deci i roditeljima, pružati podršku vaspitačima i stručnim saradnicima u planiranju i realizovanju školskog plana.

Cilj je podrška u zadovoljenju razvojnih potreba dece, podsticanje i napredovanje u socijalnom, emocionalnom, fizičkom i intelektulanom razvoju kroz uključivanje u različite aktivnosti i programe koje opštinski Centar sprovodi.

Defektolog iz Defektološkog kutka će sarađivati sa članovima školskog stručnog tima u procesu procene,praćenja i evaluacije efekata primenjenih metoda u radu, sarađivaće sa roditeljima i članovima uže porodice u cilju sagledavanja ukupnog žvotnog funkcionisanja deteta i ukazivati roditeljima na problem i predlaže aktivne mere koje roditelji mogu da realizuju u kućnim uslovima u cilju ukupno boljeg funkcionisanja i kvalitetnog razvoja deteta.

Stručni radnici su se usaglasili oko toga da rezultati napora svih raspoloživih resursa u sistemu obrazovanja često nisu u okvirima očekivanog ili izostaju zbog nedostatka adekvatne podrške u zajednici.

U skladu sa zaključkom o potrebi uključivanja učenika u inovativnu uslugu kao vid podrške inkluzivnom procesu u skladu sa Zakonom o obrazovanju i Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i misijom opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd" koji se bavi umrežavanjem lokalnih aktera u cilju podrške ranjivim grupama građana da svoja prava ostvare, unaprede i zaštite

(Kurir.rs)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja