Najnovije vesti

Vučić: Cilj jasan, Srbija bez korupcije i kriminala

Nacionalna strategija

Vučić: Cilj jasan, Srbija bez korupcije i kriminala

Politika
Kao jedan od prioriteta istakao rešavanje 24 sporne privatizacije i naglasio da će se time pokazati građanima da se pljačkanje države ne isplati kao i da se za to kad-tad odgovara

BEOGRAD - Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić kaže da postoji nulta tolerancija, politička volja i jasan politički cilj - zemlja bez korupcije i kriminala.Vučić je na sastanku odbora spoljnih poslova parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, istakao da je regionalna saradnja obaveštajnih službi, policija i tužilaštava podignuta na viši nivo, i da takva saradnja jača svaku od zemalja regiona i čitav region gura napred."Region više nije sigurno mesto za pripadnike organizovanog kriminala", ocenio je vicepremijer. Prvi potpredsednik vlade je, u okviru predstavljanja Strategije za borbu protiv korupcije, naglasio da se u borbi protiv korupcije u Srbiji primenjuje nulta tolerancija i neselektivnost i da je neophodno da u toj borbi učestvuju sve bezbednosne institucije, jer bez njihove saradnje i koordinirane akcije nije moguće postići rezultat. "Mi smo sada doneli Nacionalnu strategiju, postavili smo veoma visoke standarde i nadam se da ćemo imati snage da to što smo postavili u Strategiji i ispunimo", napomenuo je Vučić. Vučić je kao jedan od prioriteta istakao rešavanje 24 sporne privatizacije i naglasio da je to da kako bi građani Srbije jasno videli da u Srbiji postoji pravda, da se ne isplati pljačkanje države i da se za to kad-tad odgovara. Navodeći podatke o broju krivičnih prijava, ukupne štete načinjene državi, imovinske koristi stečene kriminalom, Vučić je istakao i da je dobro što 75 odsto građana misli da je zemlja krenula u ozbiljnu borbu protiv korupcije. On je naveo da su postojale primedbe da je borba selektivna i da se to dešava kad god se dođe do nekoga ko je član političke stranke, ali da se pokazalo da su istrage pokrenute i protiv ljudi iz partija na vlasti, navodeći kao primer Galeniku i druge predmete. Predsednik Narodne Skupština Nebojša Stefanović izrazio je zadovoljstvo svime što je u poslednjih godinu dana urađeno na polju borbe protiv korupcije u Srbiji, ali i poručio da još puno treba uraditi kako bi se nedavno doneta Strategija za borbu prtiv korupcije u potpunosti sprovela. Stefanović je podsetio da je parlament pre nekoliko dana usvojio Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije u narednih pet godina i istakao da je Skupština Srbije svesna da u tu borbu mora da se uključi celo društvo, sve institucije i šira javnost. On je naveo da su reforma pravosuđa i vladavina prava značajna poglavlja u procesu harmnonizacije domaćeg zakonodavstva sa EU, koje Srbija započinje. "Potrebno je primeniti više načela - načelo vladavine prava, nulte tolerancije prema korupciji, neselektivne primene zakona, načelo odgovornosti, sveobuhvatnosti u primeni mera, efikasnosti da se redovno sprovode mere protiv korucpije i trasparetnosti... Ne mogu a da ne izrazim zadovoljastvo zbog učinjenog u poslednjih godinu dana, ali treba još dosta, očigledno da je do realiziacije Strategije dug i naporan put", kazao je Stefanović. Prema njegovim rečima, korupcija nagriza ne samo ekonomsku, već i moralnu supstancu društva i da široko rasprostranjena korupcija uništava tržišnu ekonomiju, utiče na smanje bruto domaćeg proizvoda, povećava troškove funkcionisanja države, obeshrabruje investiitore, dovodi do siromaštva građana i ugrožava demokratske principe. "Naš posao je da edukujemo i podignemo svest da je svaki građanima bitan u toj borbi istorvemeno sprovodeći našu osnovnu funkciju", kazao je Stefanović. Četiri odbora baviće se danas temama borba protiv korupcije i položajem žena u parlamentu. Članovima odbora obratiće se i ministar pravde Srbije Nikola Selaković. Predsednik Odobra za spoljne poslove Skupština Srbije Miloš Aligrudić rekao je da je saradnja četiri odbora uspešna i da su inicijative tog tipa veoma značajne, da doprinose boljoj komunikaciji i razumevanju i otvaraju priliku da parlamentarci diskutuju o otvorenim pitanjima i modalitetima za njihovo rešavanje. "Ovakve inicijative daju podsticaj učvršćivaju stabilnsoti u reigonu, i rešavanju špitanja poput otovorneog piranja KiM, koje je potrebno pažljivo rešvaati sa ciljem postizanja trajnog kompromisa".

http://www.youtube.com/watch?v=bsj1ZJghZZo

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...