Najnovije vesti

GLUMILA JE UZ BRANKU KATIĆ, A IME JU JE KOŠTALO OBRAZA: Ljubica je posle velike uloge gledala u karte i BEŽALA OD MAFIJE
Foto: Printscreen/Youtube

NIJE HTELA SLAVU

GLUMILA JE UZ BRANKU KATIĆ, A IME JU JE KOŠTALO OBRAZA: Ljubica je posle velike uloge gledala u karte i BEŽALA OD MAFIJE

Pop kultura

Ljubica Adžović, koja je glumila u kult­nim fil­mo­vima Emi­ra Ku­stu­ri­ce "Dom za ve­ša­nje" i "Cr­na mač­ka be­li ma­čor", umrla je pre skoro 14 godina u 82. godini života.

Slav­ni re­di­telj Emir Kusturica ju je pronašao u romskoj kućici u Za­gra­đu kraj Sutomora i do­veo pred ka­me­re. Proslavio ju je, a ona je zahvaljujući njemu bila i zvezda Kanskog festivala.

"Ma ko­ji tekst, ka­kva ulo­ga. Bi­la sam u fil­mu ono što je­sam: Ci­gan­ka i ba­ba", ču­di­la se Lju­bi­ca pi­ta­nji­ma novinar ubr­zo po­sle ve­li­ke pri­red­be u Ka­nu, 1992. godine.

foto: Printscreen/Youtube

Po­sle ve­li­kog uspe­ha fil­ma “Dom za ve­ša­nje”, kra­jem de­ve­de­se­tih opet je igra­la kod Ku­ste u fil­mu “Crna mač­ka, be­li ma­čor”. Tada je za Bran­ku Ka­tić, rekla da da je oseća kao pravu unuku.

Nakon dva veoma uspešna filma, ipak je odlučila da se vrati onome što je pre radila - gledanju u karte na sutomorskoj plaži. Neko vreme su kružile priče da je 2001. godine pobegla u Francusku, zatraživši azil u toj zemlji, skrivajući se, kako je tada govorila, od mafije koja joj je neprekidno tražila novac uz pretnju da će je ubiti.

Prema njenom svedočenju koje su preneli francuski mediji, iz Crne Gore je otišla za Albaniju, brodom iz Valone za Brindizi, a potom kamionom stigla u Lion. Godinu dana pre smrti vratila se u rodni kraj, imala je ukupno devetoro dece, a tačan broj unučadi i praunučadi nikad nije znala.

Naime, Ljubica Adžović je optužena da je učestvovala u kupovini tek rođene bebe. Ta vest je digla celu Crnu Goru na noge, ali je na kraju otkriveno da je došlo do zabune jer je osoba koja je imala nameru da učini ovaj zločin imala isto ime i prezime kao i glumica. Ubrzo nakon te zabune ona umire i to 23. maja 2006. godine posle kraće bolesti.

"Mo­je naj­u­zbu­dlji­vi­je is­ku­stvo u ra­du s pro­fe­si­o­nal­nim i ne­pro­fe­si­o­nal­nim glum­ci­ma bi­lo je sni­ma­nje fil­mo­va "Dom za ve­ša­nje” i "Cr­na mač­ka be­li ma­čor" sa Ljubicom Adžo­vić, re­kao je na vest o nje­noj smr­ti Emir Ku­stu­ri­ca i dodao:

"Ona je bi­la ta­le­nat ko­ji se ret­ko ra­đa. Vo­leo sam da sa­ra­đu­jem s Lju­bi­com. Sva­ki sni­mlje­ni ka­dar bio je ne­po­no­vlji­vo uži­va­nje i is­ku­stvo za me­ne kao re­di­te­lja. Ža­lim zbog nje­ne smr­ti."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Printscreen/Youtube

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...