Prikaži najnovije vesti

Video na Kuriru

Više

Top lista

Više

Top lista

Više

10 ŠOKANTNIH NASTUPA: Kada su izašli na scenu, smejali su im se, a onda im se ceo svet poklonio

 1. Suzan Bojl

  Suzan Bojl

  110
 2. Aida Nikolačuk

  Aida Nikolačuk

  82
 3. Laura Bretan

  Laura Bretan

  73
 4. Marius Goli

  Marius Goli

  37

Top lista

Više

Izjava dana

Ispred svo­jih pri­vat­nih že­lja i su­je­te Ni­ko­lić tre­ba kao glav­ni ci­lj da pos­ta­vi sta­bi­l­nu, mo­de­r­nu, bez­bed­nu i ra­zvi­je­nu Srbiju

Zo­ran Babić član Pred­sed­ni­štva SNS

Stih dana

Eh, što imaš oči te, umiljate poglede, zaljubit se nisam smeo, a ko bi ti odoleo, kad si ti neodoljiva, kad si ti neponovljiva, kad si ti ko od zlata i prokleto umiljata

Mitar Mirić, „Neodoljiva“

Prati Kurir na Facebooku

Stvar Ukusa

Adria media preporuke